Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 500/03Usnesení ÚS ze dne 11.03.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /rovnost účastníků řízení, rovnost „zbraní“
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2004:4.US.500.03
Datum podání22.09.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.6

2/1993 Sb., čl. 37 odst.3


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 500/03 ze dne 11. 3. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele M. K., zastoupeného JUDr. A. Š., advokátem, o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. června 2003 sp. zn. 3 Tdo 579/2003, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. června 2003 sp. zn. 3 Tdo 579/2003, kterým bylo odmítnuto jeho dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. října 2002 sp. zn. 13 To 315/2002, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 4 T 174/2002.

Ústavní stížnost byla podána k poštovní přepravě dne 22. září 2003 a doručena Ústavnímu soudu dne 23. září 2003 (stížnost byla rovněž v elektronické verzi odeslána Ústavnímu soudu e-mailem dne 22. září 2003).

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, přičemž tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále "zákon o Ústavním soudu")].

Stěžovatel sice uvádí, že mu ústavní stížností napadené usnesení Nejvyššího soudu bylo doručeno dne 27. července 2003, ovšem z obsahu sdělení Okresního soudu v Semilech ze dne 7. října 2003, jakož i z kopie dodejek, připojených ke sdělení, bylo zjištěno, že toto usnesení stěžovatel obdržel dne 22. července 2003 a téhož dne bylo doručeno i právnímu zástupci stěžovatele v řízení před dovolacím soudem JUDr. J. S. Jak bylo shora uvedeno, návrh adresovaný Ústavnímu soudu byl podán k poštovní přepravě dne 22. září 2003, tedy poté, co lhůta stanovená v § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu dnem 19. září 2003 (pátek) uplynula. Promeškání této lhůty přitom nelze prominout, neboť to kogentní charakter ustanovení § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu neumožňuje.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené zákonem pro jeho podání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. března 2004

JUDr. Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru