Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 4870/12 #2Usnesení ÚS ze dne 15.05.2013

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
MINISTERSTVO / MINISTR - vnitra
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2013:4.US.4870.12.2
Datum podání27.12.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu

zákon; 325/1999 Sb.; o azylu; § 32/2

Ostatní dotčené předpisy

325/1999 Sb., § 32 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 4870/12 ze dne 15. 5. 2013

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Miloslava Výborného mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci návrhu který podala Bayanaa Damtsagdorj, bez právního zastoupení, směřující proti usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2012 č.j. 4 Az 11/2012-25, a ze dne 17. října 2012, č.j. 4 Az 11/2012-48, ve spojení s návrhem na zrušení části ustanovení § 32 odstavce 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v platném znění, a s návrhem na odložení vykonatelnosti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 24. července 2012, č.j. OAM 198/ZA-ZA06-ZA05-2012, takto:

Návrhy se odmítají.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se na Ústavní soud obrátila nekvalifikovaným podáním, označeným jako ústavní stížnost, kterým brojila proti shora popsaným rozhodnutím v její věci. Soud opakovaně nepřiznal její správní žalobě odkladný účinek.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), podání nesplňovalo podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu), ač navrhovatelka požádala Ústavního soudu o ustanovení konkrétní obhájkyně.

Proto byla navrhovatelka, dopisem ze dne 8. dubna 2013, doručeným jí dne 10. dubna 2013, vyzvána, aby vady podání odstranila. K tomu jí byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů od doručení výzvy. Současně byla poučena, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k odstranění vad, a ani nebyla Ústavnímu soudu sdělena jakákoliv překážka, případně žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad, konstatuje Ústavní soud, že lhůta určená k odstranění vad marně uplynula.

Podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Podle ustanovení § 43 odstavce 2 písmene b) zákona o Ústavním soudu senát mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne návrh podle § 64 zákona o Ústavním soudu, existují-li důvody pro odmítnutí dle ustanovení § 43 odstavce 1 zákona o Ústavním soudu.

S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo, než podání navrhovatelky podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. května 2013

Michaela Židlická v.r.

předsedkyně IV. senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru