Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 47/98Usnesení ÚS ze dne 07.05.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříksoudce
EcliECLI:CZ:US:1998:4.US.47.98
Datum podání02.02.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 47/98 ze dne 7. 5. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 47/98

Ústavní soud rozhodl o návrhu V.K., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 2. 2. 1998 doručeno podání, doplněné dalším podáním doručeným dne 4. 2. 1998, označené jako ústavní stížnost, ve které stěžovatel poukazuje zejména na hrubé procesní pochybení při účtování soudních poplatků.

Vzhledem k tomu, že podání nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, byl stěžovatel přípisem ze dne 13. 2. 1998 (doručení vykázáno dne 16. 2. 1998) poučen o způsobu a podmínkách pro řízení před Ústavním soudem a vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě do 2. 3. 1998. Dne 25. 2. 1998 byla Ústavnímu soudu doručena žádost stěžovatele o prodloužení určené lhůty, neboť se mu dosud nepodařilo zajistit si právní zastoupení. Této žádosti bylo přípisem ze dne 9. 3. 1998 vyhověno a lhůta byla prodloužena do 25. 3. 1998 (doručení vykázáno dne 11. 3. 1998). Dne 18. 3. 1998 Ústavní soud obdržel dopis, ve kterém stěžovatel sděluje, že požádal ČAK o poskytnutí právní pomoci a zároveň požádal, aby náklady na jeho zastoupení zcela zaplatil stát. Následně dne 24. 3. 1998 bylo Ústavnímu soudu doručeno doplňující podání, ve kterém stěžovatel sdělil, že ČAK neshledala podmínky pro určení advokáta, a proto se bude zastupovat osobně s tím, že předkládá doplněnou ústavní stížnost. V dalším dopisu doručenému Ústavnímu soudu dne 27. 3. 1998, stěžovatel uvedl, že Ministerstvo spravedlnosti ho informovalo o tom, že může požádat Ústavní soud o ustanovení advokáta, a proto této možnosti využívá. Vzhledem k tomu, že ze strany Ministerstva spravedlnosti se jednalo o poskytnutí mylné informace, byl stěžovatel přípisem ze dne 1. 4. 1998 (doručení vykázáno dne 9. 4. 1998) informován o možnosti obrátit se na advokáty vykonávající činnost v blízkosti jeho bydliště. K zajištění právního zastoupení a odstranění vad návrhu pak byla stěžovateli stanovena lhůta do 30. 4. 1998.

Ústavní soud konstatuje, že ani dalším dopisem doručeným Ústavnímu soudu dne 4. 5. 1998 stěžovatel neodstranil vady návrhu ve stanovené prodloužené lhůtě. Je v prvotním zájmu účastníka řízení, aby odstranil nedostatky svého podání, a to zejména tehdy, jestliže byl na vady návrhu upozorněn a k jejich odstranění mu byla stanovena lhůta, popř. i tato lhůta prodloužena, a stejně tak byl i upozorněn na následky, pokud se tak nestane.

Soudce zpravodaj dospěl proto k závěru, že stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, a proto mu nezbylo než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. května 1998

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru