Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 464/11 #1Usnesení ÚS ze dne 09.03.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
SOUD - OS Ostrava
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.464.11.1
Datum podání15.02.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 464/11 ze dne 9. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 9. března 2011 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele T. Š., t. č. ve výkonu vazby ve Vazební věznici Brno, zastoupeného JUDr. Jarmilou Širilovou, advokátkou se sídlem Čs. legií 1364/20, 702 00 Ostrava, o ústavní stížnosti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. listopadu 2010 č. j. 1 To 658/2010-99 a usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 9. října 2010 č. j. 0 Nt 3317/2010-46, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel svým návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti, doručeným Ústavnímu soudu (předáním na podatelně) dne 15. února 2011, požadoval zrušení v záhlaví označených usnesení obecných soudů s tvrzením, že se jimi cítí být dotčen ve svých ústavně zaručených základních právech zakotvených v čl. 8 odst. 1, čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a v čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Jakožto orgán veřejné moci a ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR) je Ústavní soud povinen při výkonu své jurisdikce co do případů, mezí a způsobů uplatňovat státní moc jen v zákonném a ústavním rámci [zákon č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů; čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s čl. 88 odst. 2 Ústavy ČR], což je v právním státě nezbytná podmínka pro jakoukoliv legitimní činnost jeho orgánů.

Výše uvedená lhůta 60 dnů k podání ústavní stížnosti je nepřekročitelná a její marné uplynutí zákon neumožňuje jakkoliv zhojit.

Stěžovatel ve svém návrhu uvedl, že označené usnesení Krajského soudu v Ostravě mu bylo doručeno dne 15. prosince 2010. Podal-li návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti dne 15. února 2011, tj. 62. den po doručení tohoto usnesení, učinil tak po uplynutí zákonné lhůty k jejímu podání

Ústavnímu soudu za této situace nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako návrh podaný opožděně, tj. po lhůtě stanovené zákonem pro jeho podání, odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. března 2011

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru