Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 461/07 #1Nález ÚS ze dne 14.11.2007Náhrada nákladů zastoupení při vyloučení věci k samostatnému projednání

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
CELNÍ ÚŘAD / ŘEDITELSTVÍ - Praha
Soudce zpravodajVýborný Miloslav
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /soudní rozhodnutí/náležité odůvodnění
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /zákonem stano... více
Věcný rejstříkNáklady řízení
Clo
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 194/47 SbNU 549
EcliECLI:CZ:US:2007:4.US.461.07.1
Datum vyhlášení27.11.2007
Datum podání19.02.2007
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 2 odst.2, čl. 36 odst.1, čl. 36 odst.2

Ostatní dotčené předpisy

150/2002 Sb., § 60, § 39 odst.2

99/1963 Sb., § 157 odst.2


přidejte vlastní popisek

Analytická právní věta


Rozhodnutí, kterým soud úspěšnému účastníkovi nepřizná náhradu nákladů řízení, nesmí být zatíženo libovůlí. Nepřiznání náhrady nákladů zastoupení z důvodu jejich uhrazení v jiném řízení bylo v dané věci v rozporu s § 60 soudního řádu správního, i v rozporu s očekáváním, které svým postupem vyvolal u účastníka řízení soud. Tím zasáhl do práva na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny.

Návrh a řízení před Ústavním soudem

Na návrh stěžovatele R. D. zrušil IV. senát Ústavního soudu nálezem ze dne 14. listopadu 2007 podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy v řízení o ústavních stížnostech výrok II. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. prosince 2006 č.j. 5 Ca 183/2005-41.

Narativní část

Stěžovatel se správní žalobou podanou u Městského soudu v Praze domáhal zrušení sedmnácti rozhodnutí celního ředitelství. Městský soud vyloučil jednotlivá rozhodnutí k samostatnému projednání s ohledem na jejich „specifika“. V dané věci vyhověl stěžovateli a zrušil jedno z napadených rozhodnutí. Nepřiznal však náhradu nákladů zastoupení, a to z důvodu jejich přiznání v jiné věci a neúčelnosti podané repliky.

Odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu

Ústavní soud odkázal na předchozí rozhodnutí ve věci stěžovatele I. ÚS 462/07 ze dne 7. června 2007, II. ÚS 459/07 ze dne 7. srpna 2007 či III. ÚS 458/07 ze dne 2. srpna 2007, přičemž se od právního posouzení v nich obsaženého nijak neodchýlil.

V dané věci stěžovatel přizpůsobil své další procesní úkony očekávání, jež bylo vyvoláno postupem městského soudu. Vyloučením jednotlivých rozhodnutí k samostatnému projednávání vytvořil městský soud u stěžovatele očekávání účelnosti důslednějšího zkoumání jednotlivých rozhodnutí a činění dalších procesních úkonů k nim. Tím vznikly stěžovateli dodatečné náklady. Městský soud svým postupem rovněž nevylučoval účelnost dalších úkonů, které stěžovatel v rámci řízení učinil (repliky, upozornění na jiné soudní rozhodnutí).

Ústavní soud v této souvislosti připomněl zásadu důvěry jednotlivce v akty veřejné moci. Orgány veřejné moci musí přihlížet k tomu, jaká očekávání svým postupem a činností vyvolaly. V dané věci městský soud odmítl přiznat stěžovateli náhradu nákladů zastoupení, neboť ta mu byla přiznána v jiném ze samostatných řízení. Tento argument přitom neměl oporu v zákoně a byl neočekávatelný z hlediska předchozího postupu, čímž městský soud vykročil z mezí, v nichž lze vykonávat státní moc podle čl. 2 odst. 2 Listiny. Zároveň tím fakticky přiznal neúčelnost samotného vyloučení k samostatnému projednávání a činění samostatných úkonů pro jednotlivá řízení. Sám přitom takovýto postup, a tím i vznik dalších nákladů na straně stěžovatele, vyvolal. Uvedeným postupem tak zasáhl do jeho práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny.

Soudcem zpravodajem v dané věci byla Vlasta Formánková. Žádný ze soudců neuplatnil odlišné stanovisko.

IV.ÚS 461/07 ze dne 14. 11. 2007

N 194/47 SbNU 549

Náhrada nákladů zastoupení při vyloučení věci k samostatnému projednání

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedy senátu Miloslava Výborného a soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické - ze dne 14. listopadu 2007 sp. zn. IV. ÚS 461/07 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. D. proti výroku II. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2006 č. j. 5 Ca 183/2005-41, jímž byla žalovanému uložena povinnost zaplatit stěžovateli pouze náklady řízení spočívající v zaplaceném soudním poplatku.

I. Výrokem II. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2006 č. j. 5 Ca 183/2005-41 bylo nerespektováním článku 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod porušeno základní právo stěžovatele garantované článkem 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod.

II. Tento výrok se proto ruší.

Odůvodnění:

1. Ve své včas podané ústavní stížnosti se stěžovatel domáhá zrušení výroku II. v záhlaví uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze s odůvodněním, že jím nebyl respektován článek 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), čímž bylo dotčeno jeho základní právo garantované článkem 36 odst. 1 Listiny.

2. Z podané ústavní stížnosti a z vyžádaného spisu Městského soudu v Praze sp. zn. 5 Ca 183/2005 zjistil Ústavní soud, že předmětná ústavní stížnost se jak po obsahové a argumentační stránce, tak pokud jde o okruh účastníků řízení a osobu právního zástupce stěžovatele shoduje se stěžovatelovými návrhy, o nichž Ústavní soud rozhodl nálezem sp. zn. II. ÚS 456/07 ze dne 20. 9. 2007 (N 146/46 SbNU 435), nálezem sp. zn. I. ÚS 460/07 ze dne 10. 7. 2007 (N 109/46 SbNU 3), nálezem sp. zn. I. ÚS 462/07 ze dne 7. 6. 2007 (N 94/45 SbNU 343), nálezem sp. zn. II. ÚS 459/07 ze dne 7. 8. 2007 (N 123/46 SbNU 163), nálezem sp. zn. III. ÚS 458/07 ze dne 2. 8. 2007 (N 120/46 SbNU 133), nálezem sp. zn. II. ÚS 605/07 ze dne 26. 7. 2007 (N 118/46 SbNU 117) a nálezem sp. zn. IV. ÚS 607/07 ze dne 16. 10. 2007 (N 163/47 SbNU 161). Ústavní soud proto považuje za nadbytečné reprodukovat skutkové a právní okolnosti projednávané věci.

3. Protože od ústního jednání nebylo možno očekávat další objasnění věci a protože účastníci s tímto postupem souhlasili, Ústavní soud od konání ústního jednání ve věci podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, upustil.

4. Ústavní stížnost byla shledána opodstatněnou.

5. Stran důvodů, pro které Ústavnísoud vyhověl stěžovatelovu návrhu žádajícímu kasaci v záhlaví označeného výroku rozhodnutí obecného soudu, odkazuje Ústavní soud na výše uvedené nálezy, neboť nemá, proč by se od právního posouzení v nich obsaženého odchyloval, a to jednak proto, že nenalezl žádné okolnosti, které by projednávanou věc odlišovaly od procesního postupu posuzovaného ve výše zmiňovaných nálezech a opodstatňovaly tak zaujetí jiného právního názoru, a jednak (především) proto, že dříve traktované závěry necítí potřebu, maje je za správné, jakkoli korigovat.

6. Pokud Městskýsoud v Praze v samostatně vedeném řízení nepřiznal stěžovateli za provedené úkony vyžadující právní pomoc žádnou náhradu nákladů zastoupení s odůvodněním, že stěžovateli již byly náklady uhrazeny v jiném řízení, vykročil z mezí, v nichž lze vykonávat státní moc (článek 2 odst. 2 Listiny), neboť použil argument v zákoně (§ 60 soudního řádu správního) neobsažený a neočekávatelný z hlediska předchozího postupu. Soud tedy nerespektováním článku 2 odst. 2 Listiny zasáhl do stěžovatelova práva na spravedlivý proces garantovaného článkem 36 odst. 1 a 2 Listiny.

7. Z výše vyložených důvodů shledal Ústavnísoud podanou ústavní stížnost důvodnou a výrok II. napadeného rozsudku Městského soudu v Praze zrušil podle ustanovení § 82 odst. 1 a odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru