Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 457/11 #1Usnesení ÚS ze dne 15.03.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánMINISTERSTVO / MINISTR - spravedlnosti
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.457.11.1
Datum podání15.02.2011
Napadený akt

ostatní (nezařaditelné)


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 457/11 ze dne 15. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti F. O., bez právního zastoupení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 15. února 2011 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele označené jako "ústavní stížnost proti demagogii správního uvážení ministerstva spravedlnosti k věcem 20-ti letých ignorování povinnosti NSZ uložené výslovně NSZ v § 30 odst. 2) zák. 119/90 Sb. v rehabilitacích nespravedlivě odsouzených a persekuovaných zákonem 198/93 Sb. odsouzeným protiprávním totalitním režimem, s poukazem na skutečnosti ÚS již podaných a tudíž ÚS známých a přesto ignorovaných." Součástí podání stěžovatele byly odpověď 1. náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Jana Kubaty ze dne 10. prosince 2010 č. j. 128/2010-SOZK-ZK/6 na podání stěžovatele a sdělení Krajského soudu v Brně ze dne 16. listopadu 2010 sp. zn. Spr 3558/2010, aniž by bylo výslovně uvedeno, že ústavní stížnost směřuje proti uvedeným přípisům.

Podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti podle § 30 odst. 1, § 31 odst. 2, § 34 odst. 1 a § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatel byl především poučen, že ústavní stížnost musí být sepsána advokátem a musí k ní být přiložena plná moc k zastupování v řízení před Ústavním soudem. Ústavní soud proto vyzval stěžovatele, aby blíže specifikované vady podání odstranil, a poučil ho, že pokud tyto vady neodstraní ve stanovené lhůtě 14 dnů od doručení výzvy, bude nucen jeho podání odmítnout. Výzva byla stěžovateli doručena dne 24. února 2011, lhůta uplynula dne 10. března 2011.

V průběhu této lhůty dne 1. března 2011 obdržel Ústavní soud stěžovatelem sepsané podání, jehož součástí byla i neověřená kopie plné moci ze dne 19. října 2009, kterou stěžovatel zmocnil advokáta Mgr. M. F. k zastupování v řízení před Ústavním soudem ve věci "jím vedené pod sp. zn. 3US 141/1993". Uvedeným podáním tedy nedošlo k odstranění žádné z vad návrhu. Ústavní soud přitom do uplynutí uvedené lhůty v této věci neobdržel ani žádné jiné podání.

S ohledem na tyto skutečnosti dospěl Ústavní soud k závěru, že stěžovatel ve stanovené lhůtě neodstranil vady svého podání, pročež jeho ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. března 2011

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru