Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 445/99Usnesení ÚS ze dne 12.10.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstříkObnova řízení
správní sankce
EcliECLI:CZ:US:1999:4.US.445.99
Datum podání10.09.1999
Napadený akt

rozhodnutí správní

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

552/1991 Sb., § 18

71/1967 Sb., § 62, § 63, § 64


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 445/99 ze dne 12. 10. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti P. N., zastoupeného JUDr. R.K., advokátem, proti rozhodnutí České zemědělské a potravinářské inspekce - Krajského inspektorátu v Praze ze dne 8. července 1999, čj. 1237/1/99-K, ve spojení s rozhodnutím inspektora Krajského inspektorátu České zemědělské a potravinářské inspekce v Praze ze dne 3. května 1999, čj. 486/KO/1/99,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 10. září 1999 podání označené jako ústavní stížnost, kterou se navrhovatel domáhal odložení vykonatelnosti shora uvedených rozhodnutí a současně uložení povinnosti, aby Česká zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen "ČZPI") rozhodla bez průtahů o návrhu stěžovatele na obnovu řízení o rozhodnutí inspektora Krajského inspektorátu České zemědělské a potravinářské inspekce v Praze ze dne 3. května 1999, čj. 486/KO/1/99. Dále se uvádí, že stěžovatel podal návrh na obnovu řízení podle § 63 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu, na který mu ČZPI bylo sděleno, že dosavadní řízení bylo vedeno dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, a na postup stanovený v tomto zákoně se správní řád nevztahuje. Současně bylo navrhovateli sděleno, že správní řízení dle § 18 odst. 1 správního řádu bylo teprve zahájeno, o čemž byl informován dopisem ze dne 29. července 1999, čj. 2058/250/1/99/SŘ-K. Z toho důvodu budou navrhovatelem podané námitky posouzeny v tomto řízení.

V návrhu se dále uvádí, že dle ustanovení § 247 a násl. o.s.ř., podal stěžovatel proti napadenému druhostupňovému rozhodnutí správní žalobu k Městskému soudu v Praze, a o této věci nebylo dosud rozhodnuto.

Na základě údajů uvedených v návrhu shledal Ústavní soud, že nebyly vyčerpány veškeré procesní prostředky, které zákon k ochraně jeho práva poskytuje dle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jedná se tedy o podání nepřípustné.

Z uvedených důvodů proto Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. e) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 12. října 1999

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru