Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 444/17 #1Usnesení ÚS ze dne 27.03.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Plzeň
SOUD - VS Praha
Soudce zpravodajJirsa Jaromír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:4.US.444.17.1
Datum podání13.02.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 444/17 ze dne 27. 3. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Jaromírem Jirsou o návrhu J. F., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici v Kynšperku nad Ohří, bez právního zastoupení, směřujícího proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 8. října 2014, č. j. 2 T 7/2014-570, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2014, č. j. 2 To 115/2014-619, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 13. února 2017 se navrhovatel domáhá přezkumu řízení ve své věci poté, co předchozí shodné podání vzal zpět (usnesení ze dne 3. ledna 2017, sp. zn. III. ÚS 3772/16).

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti podle ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dopisem ze dne 20. února 2017, doručeným mu 21. února 2017, vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů. Vady byly ve výzvě specifikovány a navrhovatel byl poučen, že nebudou-li odstraněny ve stanovené lhůtě, Ústavní soud jeho podání odmítne.

Ústavnímu soudu byl dne 13. března 2017 doručen přípis navrhovatele, aby se Ústavní soud nadále obracel na advokáta, k čemuž přiložil plnou moc, která však nebyla akceptována a byla výslovně udělena jen "k provedení jednorázové právní porady při návštěvě ve Věznici Kynšperk nad Ohří k projednání ... zastoupení v trestním řízení ... Krajského soudu v Plzni ze dne 8. října 2014, č. j. 2 T 7/2014-570, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2014, č. j. 2 To 115/2014-619...". Ve dnech 21. a 23. března 2017 byly podány další přípisy stěžovatele, avšak ani jimi nebyly odstraněny vytčené vady.

Jak Ústavní soud dále zjistil, navrhovatel podal ve věci dovolání, které odmítl Nejvyšší soud dne 30. června 2015 unesením č. j. 6 Tdo 748/2015-28; následně podal i návrh na obnovu řízení.

Protože poskytnutí další navrhovatelem požadované lhůty k odstranění vad by za dané situace evidentně nevedlo ke kýženému efektu (navrhovatel měl k opravě již dostatek procesního prostoru a času), soudce zpravodaj podání odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. března 2017

JUDr. Jaromír Jirsa v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru