Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 440/01Usnesení ÚS ze dne 10.01.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2002:4.US.440.01
Datum podání19.07.2001
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.5, § 2 odst.6

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 440/01 ze dne 10. 1. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti E.V., bez právního zastoupení, proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 To 87/2000, ve spojení s rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 1 T 57/99, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 14. července 2001 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele, které ovšem neobsahovalo veškeré náležitosti ústavní stížnosti dle ustanovení § 27 a násl zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Z toho důvodu byl dopisem ze dne 31. července 2001 vyzván k odstranění vad podání a byla mu k tomu stanovena lhůta v trvání 30 dnů od doručení dopisu. Současně byl stěžovatel poučen o možnosti odmítnout ústavní stížnost v případě, že vady nebudou ve lhůtě odstraněny.

Dne 28. srpna 2001 byla Ústavnímu soudu doručena žádost právní zástupkyně stěžovatele o prodloužení stanovené lhůty k odstranění vad podání do 30. října 2001. Svoji žádost odůvodnila tím, že byla stěžovateli ustanovena ČAK a neměla dostatek času k seznámení se s projednávanou věcí, a též s ohledem na skutečnost, že z dostupných podkladů měla za to, že ústavní stížnost je podána po lhůtě dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona a současně doposud nebyly vyčerpány veškeré procesní prostředky, které zákon k ochraně práv připouští. Uvedené žádosti Ústavní soud vyhověl a lhůtu dle požadavku prodloužil.

Dne 11. října 2001 bylo Ústavnímu soudu doručeno sdělení právní zástupkyně stěžovatele o zrušení rozhodnutí ČAK o jejím určení advokátkou stěžovatele. Současně sdělila, že stěžovateli předala podklady, které jako jeho právní zástupkyně obdržela. S ohledem na skutečnost, že se stěžovatel ocitl bez právního zastoupení, byla mu prodloužena lhůta k odstranění vad do 15. listopadu 2001 a současně byl informován o tom, že se jedná v jeho případě o poslední prodloužení lhůty a v případě, že vady podání nebudou odstraněny, bude jeho ústavní stížnost odmítnuta. Tato výzva mu byla řádně doručena dne 17. října 2001.

Stěžovatel do dnešního dne vady podání neodstranil, a proto Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 10. ledna 2002

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru