Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 434/05Usnesení ÚS ze dne 04.08.2005

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkStavba
vlastnické právo/ochrana
veřejný zájem
EcliECLI:CZ:US:2005:4.US.434.05
Datum podání28.07.2005
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 11 odst.1, čl. 36 odst.1

50/1976 Sb., § 88 odst.1 písm.b


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 434/05 ze dne 4. 8. 2005

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 4. srpna 2005 soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky L. G., právně zastoupené JUDr. Milanem Staňkem, advokátem se sídlem Kuřimská 42, Brno, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 5. 2005, sp. zn. 30 Ca 135/2003, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 28. 7. 2005 se stěžovatelka domáhá zrušení výše uvedeného rozhodnutí, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Magistrátu města Brna, odboru územního a stavebního řízení, ze dne 12. 2. 2003, č.j. OÚSŘ U 03/02409/Ra/Wi, a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Ústavní soud, předtím než přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda stížnost splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jejího věcného projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon"). A to včetně podmínek ust. § 75 odst. 1 zákona, které vyžaduje, aby před podáním ústavní stížnosti stěžovatel vyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje. Jedním ze základních pojmových znaků ústavní stížnosti, jakožto prostředku k ochraně ústavně zaručených základních práv a svobod, je totiž její subsidiarita. To znamená, že ústavní stížnost lze zásadně podat pouze tehdy, vyčerpal-li stěžovatel před jejím podáním všechny prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje [srov. též v § 75 odst. 2 zákona uvedené výjimky z této zásady].

Ústavní stížnost je nepřípustná, protože stěžovatelka před jejím podáním nevyčerpala všechny procesní prostředky, které jí zákon poskytuje k ochraně jejího práva.

Ústavní stížnost směřuje proti rozhodnutí specializovaného senátu krajského soudu ve věcech správních. Proti tomuto rozhodnutí však stěžovatelka, jak sama uvádí, podala kasační stížnost a zároveň navrhla, aby řízení u Ústavního soudu bylo přerušeno do pravomocného rozhodnutí o kasační stížnosti. K postupu, který stěžovatelka navrhuje, však Ústavní soud nemá důvod, neboť je nepochybné, že kasační stížnost je procesním prostředkem, který zákon stěžovatelce k ochraně jejího práva poskytuje. Za této situace je podaná ústavní stížnost předčasná.

Za těchto okolností, aniž by se Ústavní soud mohl zabývat meritem věci a aniž by se vyjadřoval k odůvodněnosti ústavní stížnosti, musel vzhledem k výše uvedenému a také vzhledem k doktríně minimalizace zásahů Ústavního soudu do rozhodovací činnosti obecných soudů předložený návrh odmítnout, neboť jde o návrh nepřípustný [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné [§ 43 odst. 3 zákona].

V Brně dne 4. srpna 2005

Eliška Wagnerová

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru