Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 427/17 #1Usnesení ÚS ze dne 11.04.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánVĚZEŇSKÁ SLUŽBA - Kynšperk nad Ohří
Soudce zpravodajTomková Milada
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:4.US.427.17.1
Datum podání10.02.2017
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 427/17 ze dne 11. 4. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti A. K., t. č. Věznice, 357 51 Kynšperk nad Ohří, proti stanovení povinnosti hradit náklady výkonu trestu, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním označeným jako "stížnost podle zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody" se stěžovatel domáhal přepočtu nákladů výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Kynšperk nad Ohří za dobu od 24. 11. 2015 do 1. 2. 2017.

Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků [§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Ústavní soud")], zejména však stěžovatel nebyl pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud proto vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 30 dnů formální i obsahové vady svého návrhu odstranil, a zároveň ho poučil, že nestane-li se tak, bude jeho návrh odmítnut. Výzva byla stěžovateli doručována dne 23. 2. 2017, podle prohlášení doručujícího orgánu však stěžovatel odepřel písemnost převzít bez uvedení důvodu. Zásilka byla doručována prostřednictvím Vězeňské služby České republiky (§ 48 odst. 2 občanského soudního řádu) a ze záznamu příslušné úřední osoby je zřejmé, že adresát byl o následcích odepření přijetí zásilky poučen (§ 50c odst. 1 o. s. ř.).

S odepřením přijetí písemnosti spojuje zákon fikci doručení, a proto Ústavní soud považoval písemnost (výzvu k odstranění vad ústavní stížnosti) za doručenou dnem odepření jejího přijetí. Následující den, tedy dnem 24. 2. 2017, počala stěžovateli plynout lhůta 30 dnů k odstranění vad návrhu, která skončila dnem 27. 3. 2017 (pondělí).

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vady svého podání neodstranil, Ústavní soud jeho návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2017

Milada Tomková v. r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru