Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 425/01Usnesení ÚS ze dne 09.01.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHoleček Miloš
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2002:4.US.425.01
Datum podání12.07.2001

přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 425/01 ze dne 9. 1. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu stěžovatelky E.P., bez právního zastoupení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka svým podáním ze dne 11.7.2001 (s datem doručení 12.7.2001) učinila návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Toto podání však nebylo soudu doručeno v úplné podobě a nesplňovalo náležitosti návrhu podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, o čemž byla stěžovatelka vyrozuměna přípisem ze dne 28.8.2001. Současně byla poučena, za jakých podmínek lze její návrh považovat za ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR, a byla vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě třiceti dnů tak, aby tento návrh splňoval nezbytné obsahové i formální náležitosti stanovené zejména v § 72, § 30 odst. 1 a § 34 zákona č. 182/1993 Sb.

Na zmíněný přípis Ústavního soudu reagovala stěžovatelka vysvětlením svých potíží se sjednáním právního zastoupení, pročež jí byla přípisem ze dne 12.10.2001 lhůta k odstranění vad návrhu prodloužena o dalších třicet dnů, počínaje dnem doručení této druhé výzvy. Dalším přípisem ze dne 14.11.2001 (s datem doručení 16.11.2001) však stěžovatelka sdělila, že po poradě s advokátem, který jí byl určen ČAK, jí bylo doporučeno od uplatňování ústavní stížnosti upustit.

Druhá výzva Ústavního soudu ze dne 12.10.2001 byla stěžovatelce doručena dne 17.10.2001. Soudem dodatečně určená 30denní lhůta k odstranění vad návrhu tedy uplynula ke dni 16.11.2001, aniž by byly do dnešního dne vytýkané vady stěžovatelkou odstraněny.

Za tohoto stavu věci, kdy stěžovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě jí k tomu určené, soudci zpravodaji nezbylo než návrh odmítnout dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb.

Krom toho byl návrh odmítnut též z důvodu nepřípustnosti podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění zákona č. 77/1998 Sb., a § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., neboť návrh směřoval do věci vedené Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp.zn. 5 T 79/2001, která v době podání návrhu ještě nebyla pravomocně skončena. Tato skutečnost vyplynula teprve z obsahu příloh k přípisu stěžovatelky, jenž byl Ústavnímu soudu doručen dne 16.11.2001.

Poučení: proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. ledna 2002

JUDr. Miloš Holeček

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru