Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 4178/16 #1Usnesení ÚS ze dne 10.01.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
Soudce zpravodajJirsa Jaromír
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/dovolání civilní
Věcný rejstříkopravný prostředek - mimořádný
Dovolání
EcliECLI:CZ:US:2017:4.US.4178.16.1
Datum podání20.12.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 237


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 4178/16 ze dne 10. 1. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti Ondřeje Panáčka, zastoupeného Mgr. Monikou Coufalovou, advokátkou se sídlem v Brně, Bohunická 55, proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 20. 9. 2016, č. j. 60 Co 183/2016-255, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal dne 20. 12. 2016 ústavní stížnost, kterou napadá výše označené rozhodnutí.

Podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; takovými prostředky jsou podle § 72 odst. 3 téhož zákona řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného řízení.

Citovaná ustanovení vyjadřují zásadu subsidiarity ústavní stížnosti, z níž plyne rovněž princip minimalizace zásahů Ústavního soudu do činnosti ostatních orgánů veřejné moci. Ústavní stížnost je třeba pojímat jako krajní prostředek k ochraně práva, který nastupuje teprve tehdy, pokud není možná náprava postupy před jinými orgány veřejné moci, tedy mj. pokud nebyly vyčerpány všechny zákonné procesní prostředky obrany (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2000, sp. zn. III. ÚS 117/2000).

Stěžovatel proti rozsudku odvolacího soudu podal dovolání - jak tvrdí ve své stížnosti, o kterém ovšem dosud nebylo rozhodnuto, a nebyla proto splněna podmínka vyčerpání všech dostupných opravných prostředků. Ústavní soud proto ústavní stížnost hodnotí jako nepřípustnou za situace, kdy byla podána proti rozsudku odvolacího soudu předtím, než Nejvyšší soud rozhodl o dovolání.

Na základě výše uvedených důvodů byla ústavní stížnost Ústavním soudem podle § 75 odst. 1 ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

Rozhodnutí obsahuje stručné odůvodnění podle § 43 odst. 3 zákona o Ústavnímsoudu.

V Brně dne 10. ledna 2017

Jaromír Jirsa v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru