Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 417/11 #2Usnesení ÚS ze dne 02.03.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Plzeň-sever
SOUD - KS Plzeň
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.417.11.2
Datum podání11.02.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 417/11 ze dne 2. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou ve věci navrhovatele K. Š., právně zastoupeného advokátem JUDr. Alexejem Závadou, AK Volyňská 1190, Praha 10, proti rozsudku Okresního soudu Plzeň - sever ze dne 27. 4. 2010 sp. zn. 12 EC 519/2009 a usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 9. 2010 sp. zn. 13 Co 396/2010, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 11. 2. 2011 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu ustanovení § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jímž se stěžovatel domáhal zrušení výše citovaných rozhodnutí obecných soudů.

Předtím, než přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, zkoumá Ústavní soud, zda návrh obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou splněny podmínky jeho projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu. Z ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu vyplývá, že ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Stěžovatel ve svém návrhu uvádí, že mu bylo odmítavé usnesení odvolacího soudu doručeno dne 10. 12. 2010 a od tohoto data by tedy měla běžet lhůta k podání ústavní stížnosti. Z šetření provedeného Ústavním soudem vyplývá, že právnímu zástupci bylo zmíněné usnesení doručeno již 9. 12. 2010. Z dopisní obálky, jíž byl doručen návrh ústavní stížnosti, je zřejmé, že tato byla podána k poštovní přepravě dne 10. 2. 2011. Vzhledem k výše řečenému je tedy nepochybné, že předmětná ústavní stížnost byla podána po uplynutí zákonné lhůty 60 dnů. I kdyby Ústavní soud vycházel z data doručení deklarovaného stěžovatelem, je zřejmé, že by lhůta k podání ústavní stížnosti marně uplynula dne 8. 2. 2011.

Ústavnímu soudu tak nezbylo než předmětnou ústavní stížnost odmítnout v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu pro opožděnost.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 2. března 2011

Michaela Židlická, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru