Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 4168/12 #1Usnesení ÚS ze dne 05.11.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
SOUD - OS Zlín
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:4.US.4168.12.1
Datum podání30.10.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 4168/12 ze dne 5. 11. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu I. Š., bez právního zastoupení, směřujícího proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně č. j. 59 Co 275/2012-21 ze dne 26. července 2012 a proti usnesení Okresního soudu ve Zlíně č. j. 20 Nc 407/2011-14 ze dne 23. května 2012 takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel podání navrhovatelky, kterým se domáhala zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí.

Uvedené podání však nesplňovalo zákonem stanovené náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť navrhovatelka zejména nebyla právně zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud lustrací podání k Ústavnímu soudu zjistil, že navrhovatelka před podáním projednávaného návrhu podala dosud již dvacet osm dalších návrhů, z toho dvanáct v roce 2012. Z těchto dvanácti případů z roku 2012 byla navrhovatelka pouze v jednom případě od počátku řízení zastoupena advokátem. V dalších jedenácti případech byla navrhovatelka vyzvána k odstranění vad podání a poučena mimo jiné o nutnosti zastoupení advokátem v řízení o ústavní stížnosti. Naposledy před podáním projednávaného návrhu se tak stalo výzvou k odstranění vad podání ve věci sp. zn. I. ÚS 3871/12 ze dne 17. října 2012. Ve výzvách k odstranění vad podání byla navrhovatelka též opakovaně informována o možnosti požádat v případě obtíží se zajištěním právního zástupce o určení advokáta Českou advokátní komoru, a to včetně způsobu, jakým tak lze učinit.

Jak je z výše uvedeného patrné, navrhovatelka byla opakovaně obeznámena s podmínkou povinného právního zastoupení v řízení o ústavní stížnosti, a bylo proto v jejím vlastním zájmu, aby tyto vady svých podání odstranila, resp. aby další její podání již tuto vadu neobsahovala. Přístup navrhovatelky, kdy naopak řízení prodlužovala tím, že vyčkávala, až ji Ústavní soud vyzve k odstranění vad, nesvědčí o pečlivém zájmu o ochranu vlastních práv.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Ústavní soud je toho názoru, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení dostávalo navrhovateli vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo ve více předchozích případech. Lze-li vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé zprostředkovat navrhovateli zásadu, že na Ústavní soud se nelze obracet jinak, než v zastoupení advokátem, pak se jeví setrvání na požadavku vždy nového a totožného poučování postupem formalistickým a neefektivním.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti proto Ústavní soud, aniž by navrhovatelku vyzýval k odstranění vady jejího podání spočívající v nedostatku právního zastoupení, návrh navrhovatelky odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 5. listopadu 2012

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru