Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 4117/17 #1Usnesení ÚS ze dne 15.03.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 4
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:4.US.4117.17.1
Datum podání27.12.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 4117/17 ze dne 15. 3. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Terezie Regnardové, proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2017 č. j. 20 Cdo 3294/2017-461 a č. j. 20 Cdo 3293/2017-459, proti usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. února 2017 č. j. 28 Co 457/2016-395 a 28 Co 458/2016-400, a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 6. září 2016 č. j. 68 EXE 2147/2013-246, za účasti Nejvyššího soudu, Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 4, jako účastníků řízení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 27. 12. 2017, se na Ústavní soud obrátila navrhovatelka Terezie Regnardová. Doručené podání je podle svého obsahu nejasné a trpí formálními vadami ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž z něj lze zjistit pouze to, že navrhovatelka podává ústavní stížnost proti rozhodnutím obecných soudů uvedeným výše pro porušení jejích zákonných práv a žádá zároveň Ústavní soud o prodloužení lhůty k doplnění návrhu a zajištění právního zástupce.

Vzhledem k tomu, že podání stěžovatelky neobsahovalo zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") stanovené náležitosti, byla stěžovatelka dopisem ze dne 3. ledna 2018 (výzva o zásilce byla doručena dne 5. ledna 2018), vyzvána k odstranění vad spočívajících zejména v nedostatku právního zastoupení stěžovatelky advokátem v řízení před Ústavním soudem a doložení kopie posledního rozhodnutí, proti němuž ústavní stížnost směřuje. Stěžovatelce byla stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut. Stěžovatelka na výzvu zareagovala dne 3. února 2018 (žádost byla doručena Ústavnímu soudu dne 5. února 2018) s žádostí o opětovné prodloužení lhůty, neboť jí měl být ustanoven právní zástupce dne 5. února 2018. Ústavní soud její žádosti vyhověl a stanovil dodatečnou konečnou lhůtu k doplnění podání, a to do 28. února 2018.

Poslední den této lhůty obdržel Ústavní soud přípis stěžovatelky, kde tvrdí, že jí byl ustanoven advokát Mgr. Ing. Josef Pisák (rozhodnutím České advokátní komory ze dne 5. února 2018) a z důvodu procesní opatrnosti, neboť se s ní tento advokát doposud nezkontaktoval, žádá o opětovné prodloužení lhůty. Do dnešního dne nebyl návrh stěžovatelky řádně doplněn.

Dříve, než se Ústavní soud začal zabývat věcnou stránkou návrhu, přezkoumal, zda návrh splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž shledal, že tomu tak není.

Ústavní soud konstatuje, že lhůta stanovená stěžovatelce k odstranění vad podání marně uplynula. Proto mu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. března 2018

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru