Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 392/12 #1Usnesení ÚS ze dne 12.03.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:4.US.392.12.1
Datum podání03.02.2012
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 392/12 ze dne 12. 3. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským, mimo ústní jednání, ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. P., proti zásahu Krajského soudu v Ústí nad Labem v insolvenčním řízení sp. zn. 44 INS 13984/2011, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 3. února 2012, označeným jako "Ústavní stížnost proti Krajskému soudu v Ústí nad Labem", brojil proti nezákonnému nakládání s osobními údaji stěžovatele a jeho manželky a tvrdil, že tím došlo k porušení jejich soukromého a rodinného života. Stěžovatel uvedl, že Krajský soud v Ústí nad Labem narušil jejich soukromí tím, že zveřejnil usnesení ze dne 11. října 2011 (KSUL 44 INS 13984/2011-B-4) v databázi Ministerstva spravedlnosti a poté na jejich adresu byly doručovány nevhodné e-maily od neznámé osoby.

Dále stěžovatel tvrdil, že došlo i k zásahu do jeho práva na spravedlivý proces, práva na soudní a jinou právní ochranu zaručenou čl. 37, čl. 38 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Stěžovatel požádal soud o určení advokáta pro zastupování v insolvenčním řízení dle § 30 o. s. ř., ale o jeho žádosti nebylo rozhodnuto a bez dalšího bylo nařízeno soudní jednání.

Ústavní soud se nejprve zabýval tím, zda jsou splněny všechny formální předpoklady meritorního projednání ústavní stížnosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a dospěl k závěru, že tomu tak není. Dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a nebyla k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem o Ústavním soudu (§ 30 odst. 1), byly stěžovateli jeho formální vady vytknuty a současně mu byla stanovena, pod následky plynoucími z ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, lhůta k odstranění vad podání v trvání 20 dnů. Stěžovatel byl současně poučen, že pro zastupování v řízení před Ústavním soudem lze požádat Českou advokátní komoru na adrese ČAK - pobočka Brno, Kleinův palác, Nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno, o určení advokáta (§ 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů).

Výzva k odstranění vad, jak je o ní zmínka, byla stěžovateli doručena 16. února 2012 a ve lhůtě stanovené Ústavním soudem (tj. do 7. března 2012) na ni nereagoval a dosud vytknuté vady neodstranil.

Ústavnímu soudu nezbylo, než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 12. března 2012

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru