Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3900/14 #1Usnesení ÚS ze dne 18.08.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajLichovník Tomáš
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:4.US.3900.14.1
Datum podání12.12.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3900/14 ze dne 18. 8. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl předsedou senátu Tomášem Lichovníkem o ústavní stížnosti N. B., právně zastoupené advokátem JUDr. Jiřím Všetečkou, Orlická 163/18, Hradec Králové, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 9. 2014 sp. zn. 14 Co 148/2014, takto:

Městský úřad Kravaře se ustanovuje opatrovníkem nezletilého M. Č., pro zastupování v řízení o ústavní stížnosti evidované pod sp. zn. IV. ÚS 3900/14.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou dne 12. 12. 2014 se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví označeného rozsudku krajského soudu. Jím byl změněn rozsudek Okresního soudu v Opavě ze dne 16. 12. 2013 sp. zn. 14 P 8/2004 tak, že návrh matky na udělení souhlasu k podání žádosti o změnu příjmení nezletilého M. Č. na "B." se zamítá. Stěžovatelka tvrdí, že jím bylo zasaženo do jejích práv garantovaných čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními § 192 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 37 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o rodině"), nemůže-li dítě (z důvodů kolize zájmů v řízení) zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálněprávní ochranu dětí. V řízení o ústavní stížnosti má nezletilý postavení vedlejšího účastníka řízení a jeho matka vystupuje v pozici stěžovatelky. Druhý z rodičů, tzn. otec, má v řízení o ústavní stížnosti postavení vedlejšího účastníka. Protože by mohlo dojít ke střetu jejich zájmů, je nutno ustanovit nezletilému kolizního opatrovníka ve smyslu § 37 zákona o rodině. Soud proto rozhodl usnesením tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. srpna 2015

Tomáš Lichovník v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru