Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3820/17 #1Usnesení ÚS ze dne 22.11.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:4.US.3820.17.1
Datum podání06.12.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3820/17 ze dne 22. 11. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Miroslava Štarmana, právně zastoupeného JUDr. Jakubem Sýkorou, advokátem, se sídlem Prvního pluku 320/17, Praha 8 - Karlín, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. července 2017 č. j. 20 Cdo 1316/2017-397 a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. července 2017 č. j. 20 Cdo 1184/2017-396, za účasti Nejvyššího soudu, jako účastníka řízení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 6. prosince 2017, se na Ústavní soud obrátil navrhovatel s návrhem na zrušení výše uvedených rozhodnutí Nejvyššího soudu a s žádostí o poskytnutí lhůty k odstranění vad podání. Doručené podání je podle svého obsahu nejasné a trpí formálními vadami ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž z něj lze zjistit to, že navrhovatel podává ústavní stížnost proti rozhodnutím obecných soudů uvedeným výše. Dne 11. prosince 2017 navrhovatel přiložil kopie posledních napadených rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že podání stěžovatele neobsahovalo zákonem o Ústavním soudu stanovené náležitosti a stěžovatel nebyl v té době zastoupen advokátem, byl stěžovatel dopisem ze dne 14. prosince 2017 (výzva byla doručena dne 18. prosince 2017), vyzván k odstranění vad spočívajících zejména v nedostatku právního zastoupení stěžovatele advokátem v řízení před Ústavním soudem a podání kvalifikované ústavní stížnosti. Stěžovateli byla stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut.

Dne 18. ledna 2018 elektronicky (a dne 19. ledna 2018 prostřednictvím pošty) byla prostřednictvím právního zástupce stěžovatele advokáta JUDr. Jakuba Sýkory doručena žádost o prodloužení lhůty k vypracování ústavní stížnosti, a to do 28. února 2018.

Dne 28. února 2018 elektronicky (a dne 1. března 2018 prostřednictvím pošty) bylo Ústavnímu soudu doručeno podání právního zástupce stěžovatele, kterým bylo původní stěžovatelovo podání doplněno. Ani tato "reakce na výzvu soudu", jak právní zástupce své podání označil, však nesplňuje nezbytné náležitosti řádné ústavní stížnosti, vyžadované zákonem o Ústavním soudu. Toto podání totiž obsahuje toliko xerokopii ručně psaného a téměř nečitelného textu, sepsaného vlastnoručně stěžovatelem a výčet jednacích čísel soudních rozhodnutí, jejichž zrušení se stěžovatel domáhá. Konkrétně jsou vyjmenována tato rozhodnutí, u nichž však není zřetelně uvedeno, zda a jak se týkají stěžovatele: usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 68 EXE 1039/2012-142 ze dne 18. 7. 2013, usnesení Městského soudu v Praze č. j. 55 Co 417/2013-166 ze dne 22. 10. 2013, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 68 EXE 1039/2012 - 202 ze dne 23. 4. 2014, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 68 EXE 1039/2012 - 379 ze dne 17. 1. 2017, usnesení Městského soudu v Praze č. j. 55 Co 361/2016-361 ze dne 26. 9. 2016, usnesení Nejvyššího soudu ČR č. j. 20 Cdo 1316/2017-397 ze dne 17. 7. 2017 a usnesení Nejvyššího soudu ČR č. j. 20 Cdo 1 184/2017-396 ze dne 17. 7. 2017.

Podání neobsahuje žádnou ústavněprávní argumentaci, toliko tvrzení, že napadenými rozhodnutími mělo být údajně porušeno stěžovatelovo právo na spravedlivý proces.

Dříve, než se Ústavní soud začal zabývat věcnou stránkou návrhu, přezkoumal, zda návrh splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem

o Ústavním soudu, přičemž shledal, že tomu tak není.

Podle ustanovení § 30, § 34, § 72 zákona o Ústavním soudu se návrh na zahájení řízení podává písemně, musí z něj být patrno, kdo jej činí, které věci se týká, co sleduje, musí být podepsán a datován. Návrh má dále obsahovat označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává a musí z něj být patrno, čeho se navrhovatel domáhá (tzv. petit). Je třeba uvést, které ústavně zaručené základní právo nebo svoboda mělo být porušeno a jakým zásahem orgánu veřejné moci k tomuto porušení došlo.

Vzhledem k tomu, že ani podání právního zástupce navrhovatele nesplňuje výše uvedené zákonné podmínky, nelze než konstatovat, že nedošlo k odstranění vad podání.

Ústavní soud konstatuje, že lhůta stanovená stěžovateli i jeho právnímu zástupci k odstranění vad podání marně uplynula. Proto mu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. listopadu 2018

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru