Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 379/17 #1Usnesení ÚS ze dne 09.05.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 6
Soudce zpravodajFenyk Jaroslav
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:4.US.379.17.1
Datum podání06.02.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 379/17 ze dne 9. 5. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatele Olega Makary, bez právního zastoupení, směřující proti blíže nespecifikovaným rozhodnutím, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu doručena dne 6. 2. 2017. Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Návrh stěžovatele trpí formálními vadami. Stěžovatel především není zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu přitom fyzickým a právnickým osobám ukládá povinnost, aby byly v řízení před Ústavním soudem zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti.

Ústavní soud stěžovatele výzvou ze dne 27. 2. 2017 poučil o nutných náležitostech ústavní stížnosti a vyzval ho k odstranění vad jeho podání. K tomu mu stanovil lhůtu jednoho měsíce od doručení výzvy k odstranění vad. Dále ho Ústavní soud upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, ústavní stížnost bude ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta. Z doručenky je patrné, že výzva byla stěžovateli doručena do datové schránky dne 6. 3. 2017.

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 20. 3. 2017 stěžovatel požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu. Přípisem ze dne 22. 3. 2017, doručeným stěžovateli do datové schránky dne 29. 3. 2017, byla stěžovateli lhůta k odstranění vad návrhu prodloužena. Stěžovatel byl informován, že odstranění vad návrhu (dle předchozí výzvy) Ústavní soud očekává nejpozději do dne 1. 5. 2017. Byl taktéž obeznámen s tím, že tato lhůta již dále nebude prodloužena a opětovně upozorněn, že pokud k odstranění vad návrhu nedojde, bude jeho návrh odmítnut pro neodstraněné vady podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Dne 2. 5. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele, kterým Ústavnímu soudu oznamuje, že dne 2. 5. 2017 podal prostřednictvím datové schránky žádost České advokátní komoře o přidělení advokáta. K tomuto podání stěžovatel přiložil také celou řadu příloh.

Lze tedy shrnout, že stěžovatel byl o nutnosti povinného zastoupení advokátem a o možnosti obrátit se za účelem určení advokáta na Českou advokátní komoru prokazatelně informován výzvou ze dne 27. 2. 2017, která mu byla doručena již dne 6. 3. 2017. Navzdory tomu, že původně stanovená měsíční lhůta k odstranění vad návrhu byla následně k žádosti stěžovatele prodloužena až do dne 1. 5. 2017, stěžovatel ani v této prodloužené lhůtě vady svého návrhu neodstranil a toliko Ústavní soud dne 2. 5. 2017 informoval, že se téhož dne teprve obrátil na Českou advokátní komoru s žádostí o přidělení advokáta.

Z právě uvedeného vyplývá, že přestože byl stěžovatel poučen o tom, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti, vytýkané vady ve stanovené lhůtě neodstranil a neučinil tak ani přesto, že mu lhůta k odstranění vad byla prodloužena.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a z důvodu nenaplnění formálních podmínek pro podání ústavní stížnosti návrh stěžovatele soudcem zpravodajem mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. května 2017

Jaroslav Fenyk v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru