Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3758/14 #1Usnesení ÚS ze dne 07.01.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:4.US.3758.14.1
Datum podání28.11.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3758/14 ze dne 7. 1. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu Stanislava Mojžíška, bez právního zastoupení, směřující proti rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 20. listopadu 2014, č.j. 5 As 152/2014-23, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil nekvalifikovaným podáním, označeným jako ústavní stížnost, směřující proti shora uvedenému rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Namítl, že nebyl soudem osvobozen od soudního poplatku, a nebyl mu ustanoven právní zástupce; namítal průtahy v řízení trvající 38 let a porušení svých práv. Závěrem pak požadoval ustanovení advokáta Ústavním soudem.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), podání především nesplňovalo podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu), ani neuvedl, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva (§ 72 odstavec 3 zákona o Ústavním soudu).

Proto byl navrhovatel, dopisem ze dne 16. prosince 2014, doručeným mu dne 18. prosince 2014, vyzván, aby vady podání odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 15 dnů od doručení výzvy. Byl informován, že Ústavní soud právní zastoupení nezajištuje, toto je zcela věcí navrhovatele. Současně byl poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Navrhovatel dopisem, doručeným dne 19. prosince 2014, požádal, aby Ústavní soud zasáhl v jeho věci, neboť průtahy trvají již 38 let a tím dochází k zásahu do jeho základních práv.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k odstranění vad, a ani nebyla Ústavnímu soudu sdělena jakákoliv překážka, případně žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad, konstatuje Ústavní soud, že lhůta určená k odstranění vad marně uplynula.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2015

JUDr. Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru