Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3749/17 #1Usnesení ÚS ze dne 12.12.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO - nezletilá
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
Soudce zpravodajJirsa Jaromír
Typ výrokuprocesní - odložení vykonatelnosti
procesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:4.US.3749.17.1
Datum podání30.11.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3749/17 ze dne 12. 12. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vladimíra Sládečka, soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy a soudce Jana Musila ve věci ústavní stížnosti nezletilé N. P., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2017, č. j. 19 Co 195/2017-803, takto:

I. Opatrovníkem nezletilé N. P. se pro řízení před Ústavním soudem jmenuje Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně, Šilingrovo náměstí 3/4.

II. Vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2017, č. j. 19 Co 195/2017-803, se odkládá.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně zamítl usnesením ze dne 4. 9. 2017, č. j. 22 Nc 80/2013-792, návrh matky nezletilé, H. P., na vydání předběžného opatření, kterým by byl nahrazen souhlas otce, D. P., s odkladem školní docházky nezletilé ve školním roce 2017/2018. Krajský soud v Brně však následně změnil jako soud odvolací uvedené rozhodnutí usnesením ze dne 27. 9. 2017, č. j. 19 Co 195/2017-803, a to tak, že se souhlas otce s odkladem školní docházky nahrazuje. Na základě usnesení odvolacího soudu rozhodly pravomocně správní orgány dne 15. 11. 2017 o dodatečném odkladu povinné školní docházky nezletilé, ačkoliv ta do první třídy 1. září 2017 nastoupila a řádně také do dnešního dne základní školu navštěvuje.

Nezletilá stěžovatelka podala včasnou ústavní stížnost prostřednictvím kolizního opatrovníka, který jí byl jmenován v řízení před obecnými soudy (OSPOD), a proto nelze ústavní stížnost odmítnout jako podanou někým neoprávněným, neboť jinak by bylo nezletilé upřeno právo na přístup k soudu (srovnej např. usnesení ze dne 9. 11. 2016, sp. zn. I. ÚS 3444/16). Je nepochybně v nejlepším zájmu dítěte, aby se Ústavní soud meritorně zabýval rozhodnutím, které se závažným způsobem a bezprostředně dotýká práva na jeho vzdělání i jeho soukromého života.

Vzhledem k okolnostem souzené věci dále považuje Ústavní soud za vhodné jmenovat nezletilé stěžovatelce pro řízení před Ústavním soudem procesního opatrovníka - Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, neboť jeho úkolem je ochrana práv a zájmů dětí; navíc se neúčastnil předchozích řízení před obecnými soudy, a je proto způsobilý nezávisle a kompetentně hájit nejlepší zájmy nezletilé stěžovatelky. Protože opatrovník se svým jmenováním vyslovil souhlas, rozhodl Ústavní soud podle § 63 zákona o Ústavním soudu, ve spojení s ustanovením § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tak, jak je ve výroku I. uvedeno.

Nezletilá stěžovatelka se domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2017, č. j. 19 Co 195/2017-803, jímž bylo v odvolací instanci rozhodnuto o návrhu matky na předběžné opatření, a namítá, že jím měla být porušena její ústavní práva, především právo na vzdělání podle čl. 33 odst. 1, na rovnost účastníků řízení podle čl. 37 odst. 3 a právo na vyjádření k prováděným důkazům podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Spolu s ústavní stížností navrhla nezletilá, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost napadeného usnesení podle § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., zákona o Ústavním soudu, jelikož výkonem rozhodnutí jí hrozí závažná újma na právech, která může být způsobena tím, že zanikne její povinnost povinné školní docházky a vrátí se v průběhu školního roku zpět do mateřské školy.

Ústavní soud přiznal ústavní stížnosti odkladný účinek podle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, neboť je zjevné, že výkonem napadeného rozhodnutí nezletilé bezprostředně hrozí závažná újma, zejména porušením jejího ústavního práva na vzdělání podle čl. 33 odst. 1 Listiny. Přestane-li totiž nezletilá skutečně navštěvovat základní školu, kterou v době rozhodování Ústavního soudu navštěvovala již více než tři měsíce, nebude již možné tento stav v průběhu školního roku napravit. Nezletilá bude muset nastoupit znovu do 1. třídy až v září roku 2018, ztratí tak kolektiv, v němž je spokojena, spolužáky, které zná z mateřské školy, i třídní učitelku. Tím spíše to platí, že podle zprávy školní psycholožky ZŠ O., kterou zohlednil Ústavní soud při svém rozhodnutí (na rozdíl od soudu odvolacího, který si ji nevyžádal) "by případný odklad školní docházky N. neprospěl a mohl by trvale poškodit její další psychický vývoj." Nezletilé tak hrozí nepoměrně větší újma, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. prosince 2017

Vladimír Sládeček v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru