Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 373/99Usnesení ÚS ze dne 09.09.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
interpretace
EcliECLI:CZ:US:1999:4.US.373.99
Datum podání30.07.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

140/1961 Sb., § 89 odst.9, § 158, § 235

141/1961 Sb., § 125

337/1992 Sb., § 12, § 16, § 24


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 373/99 ze dne 9. 9. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti J. R., zastoupeného JUDr. J. N., advokátem, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. dubna 1999, pod sp. zn. 9 To 61/99, ve spojení s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 22. prosince 1998,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 30. července 1999 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost proti uvedenému usnesení, která však neobsahovala plnou moc dle ustanovení § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a současně neobsahovala kopii rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 4 zákona).

Právní zástupce stěžovatele byl, dle ustanovení § 41 lit. b) zákona, dopisem ze dne 9. srpna 1999, doručeným 11. srpna 1999, vyzván k odstranění vad podání se lhůtou v trvání 21 dne. V této lhůtě vady odstraněny nebyly.

Pokud právní zástupce stěžovatele považuje za odstranění vad podání to, že dne 7. září 1999 zaslal Ústavnímu soudu novou plnou moc, pak Ústavní soud tento názor nesdílí. Jednak se tak stalo po lhůtě a dále nebyla odstraněna další vada plynoucí z ustanovení § 27 a násl., tedy i z § 34 odst. 1 zákona, věta poslední za středníkem, které stanoví, že návrh musí obsahovat i další náležitosti, které stanoví zákon a kdy se těmito náležitostmi rozumí např. i ustanovení § 72 odst. 4 zákona, vyžadující zaslání kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

Povinné zastoupení je v zákoně zakotveno proto, aby stěžovateli byla poskytnuta pomoc osobou znalou práva. V daném případě nejenže nebyly odstraněny vady podání řádně, ale nebyly odstraněny ani včas. Ústavnímu soudu nepřísluší, a ani se to neshoduje s jeho významem a účelem řízení u něj, opakovaně vyzývat právního zástupce k odstranění vad podání, popřípadě tyto výzvy opatřovat taxativním výčtem vad.

Z uvedených důvodů nezbylo Ústavnímusoudu než ústavní stížnost odmítnout dle § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 9. září 1999

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru