Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3720/14 #1Usnesení ÚS ze dne 02.02.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSTÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - MSZ Praha
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:4.US.3720.14.1
Datum podání26.11.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí jiné


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3720/14 ze dne 2. 2. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu A. F., t.č. ve věznici Bělušice, proti rozhodnutím neurčených soudů sp. zn. 56 T 3/2010, a sp. zn. 4 To 56/2014, a Městského státního zastupitelství v Praze, č.j. 2 KZV 38/2009-642, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil nekvalifikovaným podáním, označeným jako žádost na přezkum jeho případu, včetně rozsudku sp. zn. 56 T 3/2010 a usnesení sp. zn. 4 To 56/2014, ze dne11. července 2014, a věci č.j. 2 KZV 38/2009-642, Městského státního zastupitelství v Praze.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), podání především nesplňovalo podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu), a dále navrhovatel neuvedl, proti čemu konkrétně jeho podání směřuje (§ 34 odstavec 2 zákona o Ústavním soudu), neoznačil přesně rozhodnutí či zásah, proti kterému jeho podání směřuje (§ 72 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu), neuvedl, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva (§ 72 odstavec 3 zákona o Ústavním soudu) ani nepřiložil jeho kopii (§ 72 odstavec 6 zákona o Ústavním soudu).

Proto byl navrhovatel, dopisem ze dne 9. prosince 2014, doručeným mu dne 11. prosince 2014, vyzván, aby vady podání odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 15 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu. Dne 22. prosince 2014 byla Ústavnímu soudu doručena žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad podání. Této žádosti Ústavní soud vyhověl, a lhůtu navrhovateli prodloužil do 29. ledna 2015, při zopakování výše uvedeného poučení.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo k odstranění vad, a ani nebyla Ústavnímu soudu sdělena jakákoliv překážka, případně žádost o další prodloužení lhůty k odstranění vad, konstatuje Ústavní soud, že lhůta určená k odstranění vad marně uplynula.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo, než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. února 2015

JUDr. Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru