Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3711/10 #1Usnesení ÚS ze dne 21.01.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.3711.10.1
Datum podání29.12.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu

zákon; 120/2001 Sb.; o soudních exekutorech a exekuční činnosti(exekuční řád) a o změně dalších zákonů ; § 58/2

Ostatní dotčené předpisy

120/2001 Sb., § 58 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3711/10 ze dne 21. 1. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 21. ledna 2011 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele Ing. J. P., zastoupeného JUDr. Miroslavem Pavlasem, advokátem se sídlem Fügnerova 12, 702 00 Ostrava, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. června 2010 č. j. 10 Co 223/2010-202, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel svým návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti, podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 28. prosince 2010, požadoval zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě s tvrzením, že se jím cítí být dotčen ve svém ústavně zaručeném základním právu na spravedlivý proces, zakotveném v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. S tímto návrhem spojil též návrh na zrušení ustanovení § 58 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Jakožto orgán veřejné moci a ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR) je Ústavní soud povinen při výkonu své jurisdikce co do případů, mezí a způsobů uplatňovat státní moc jen v zákonném a ústavním rámci (zákon č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů; čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s čl. 88 odst. 2 Ústavy ČR), což je v právním státě nezbytná podmínka pro jakoukoliv legitimní činnost jeho orgánů.

Výše uvedená lhůta 60 dnů k podání ústavní stížnosti, podmiňující vedle dalších požadavků možnost jejího věcného projednání, jakož i takto případného projednání návrhu dle § 74 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nepřekročitelná a marné uplynutí této lhůty zákon neumožňuje jakkoliv zhojit.

Dle doručenky dokladující doručení v záhlaví uvedeného rozhodnutí obecného soudu bylo předmětné usnesení vloženo do stěžovatelem užívané schránky dne 30. září 2010.

Ústavnímu soudu za této situace nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako návrh podaný opožděně, tj. po lhůtě stanovené zákonem pro jeho podání, odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. ledna 2011

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru