Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3651/16 #1Usnesení ÚS ze dne 10.01.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS České Budějovice
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:4.US.3651.16.1
Datum podání03.11.2016
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3651/16 ze dne 10. 1. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 10. ledna 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Ing. Miroslava Řešátka CSc., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 3. 11. 2016 se na Ústavní soud obrátil v záhlaví usnesení označený navrhovatel.

Podání je formulováno velmi nejasně a nepřehledně a lze se z něj toliko domýšlet, že navrhovatel brojí proti postupu obecných soudů v občanskoprávním řízení, vedeném u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 14 C 98/2004. V rámci tohoto řízení byl vydán exekuční titul, na jehož základě je proti navrhovatelovi vedeno exekuční řízení, jímž je postihován jeho starobní důchod. Navrhovatel vyslovuje názor, že exekuční titul byl v nalézacím řízení vydán protiprávně, protože smlouva o půjčce, z níž byl ručitelský závazek navrhovatele dovozován, byla padělána, což má údajně vyplývat z šetření, prováděného policejními orgány; navrhovatelova snaha zvrátit výsledek nalézacího řízení podáním návrhu na obnovu řízení byla prý bezvýsledná.

Z obsahu tohoto podání bylo zjištěno, že podání nesplňuje formální náležitosti a předpoklady ústavní stížnosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu (povinné zastoupení stěžovatele advokátem) a § 72 odst. 6 citovaného zákona (připojení kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva, případně též kopie rozhodnutí o odmítnutí mimořádného opravného prostředku z důvodu uvedeného v odstavci 4 ustanovení § 72 zákona o Ústavním soudu).

O nedostatcích podání byl navrhovatel poučen v dopise ze dne 23. 11. 2016 a rovněž byl Ústavním soudem vyzván, aby ve stanovené 30denní lhůtě odstranil vytčené vady podání. Současně byl Ústavním soudem navrhovatel upozorněn na odmítnutí návrhu v případě nesplnění podmínek výzvy ve stanovené lhůtě.

Výzvu spolu s písemným poučením Ústavního soudu o náležitostech a předpokladech projednání ústavní stížnosti ve smyslu zákona o Ústavním soudu, převzal navrhovatel podle doručenky založené na č. l. 17 spisu dne 29. 11. 2016.

Dne 23. 12. 2016 obdržel Ústavní soud další podání navrhovatele spolu s celkem sedmi listinnými přílohami. V tomto podání navrhovatel sděluje, že ačkoli je mu známa povinnost zastoupení stěžovatele advokátem v řízení před Ústavním soudem na základě speciální plné moci "není schopen tuto vadu k dnešnímu dni odstranit".

Za této situace vyčkal Ústavní soud konce stanovené lhůty a s ohledem na skutečnost, že navrhovatel ani do doby vydání tohoto usnesení vady návrhu neodstranil ani ho ve smyslu písemného poučení nedoplnil, Ústavní soud návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě jemu k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. ledna 2017

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru