Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3623/10 #1Usnesení ÚS ze dne 20.01.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSTÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - NSZ
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuodmítnuto pro nepříslušnost
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.3623.10.1
Datum podání20.12.2010
Napadený akt

rozhodnutí jiné


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3623/10 ze dne 20. 1. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou ve věci stěžovatele M. R. PhD., zastoupeného JUDr. Lubomírem Müllerem, advokátem, Symfonická 1496/9, Praha 5, o ústavní stížnosti proti sdělení ze dne 23. 11. 2010 č. j. 1 NZZ 3001/2010-20, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Dne 20. 12. 2010 byl Ústavnímu soudu doručen návrh, jenž Ústavní soud posoudil jako návrh ve smyslu § 72 a následujících zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení výše uvedeného sdělení, jímž ho státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství informovala o tom, že nejvyšší státní zástupkyně už nedisponuje oprávněním podávat stížnosti pro porušení zákona ve smyslu § 30 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb., o soudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, neboť v souladu s § 266 odst. 1 trestního řádu ji podle platné právní úpravy může podávat toliko ministr (stěžovatel přitom nejvyšší státní zástupkyni navrhoval, aby stížnost pro porušení zákona dle výše citovaného ustanovení podala). Nejvyšší státní zastupitelství návrhu stěžovatele nevyhovělo - jeho podání odložilo. Tím ovšem mělo dojít podle stěžovatele k porušení zejména jeho práva na spravedlivý proces ve smyslu článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

II.

Ústavní soud se návrhem stěžovatele zabýval, přičemž dospěl k závěru, že v případě onoho ústavní stížností napadeného sdělení se nejedná o individuální právní akt, kterým by docházelo ke vzniku, změně či zániku práv stěžovatele. V podstatě se jedná o úkon, který není nadán konstitutivními právními účinky a nemá tak žádné konkrétní dopady do sféry veřejných subjektivních práv stěžovatele. Vzhledem k těmto skutečnostem má Ústavní soud za to, že není příslušný ve věci rozhodnout.

Z výše uvedených důvodů Ústavní soud předmětnou ústavní stížnost odmítl, a to z důvodu své nepříslušnosti dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. ledna 2011

Michaela Židlická, v. r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru