Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 362/10 #1Usnesení ÚS ze dne 12.05.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Ostrava
SOUD - OS Frýdek-Místek
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuprocesní - odložení vykonatelnosti
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.362.10.1
Datum podání08.02.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 362/10 ze dne 12. 5. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného, soudkyně Vlasty Formánkové (soudkyně zpravodajky) a soudkyně Michaely Židlické ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky E. H., zastoupené Mgr. Jaroslavem Kocincem, advokátem advokátní kanceláře se sídlem Frýdek-Místek, Farní 19, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 20 Cdo 3672/2007-115 ze dne 22. října 2009, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 57 Co 640/2006-78 ze dne 5. února 2007 a proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku č. j. 17 C 260/2005-60 ze dne 3. července 2006 takto:

Vykonatelnost usnesení Nejvyššího soudu č. j. 20 Cdo 3672/2007-115 ze dne 22. října 2009, rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 57 Co 640/2006-78 ze dne 5. února 2007 a rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku č. j. 17 C 260/2005-60 ze dne 3. července 2006 se odkládá do pravomocného rozhodnutí Ústavního soudu o ústavní stížnosti.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti podle § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o Ústavním soudu"), stěžovatelka navrhla, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví citovaná rozhodnutí, neboť se domnívá, že jimi došlo k porušení čl. 90 Ústavy České republiky, čl. 1, čl. 3, čl. 11 odst. 1 a odst. 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Stěžovatelka s ústavní stížností rovněž spojila návrh na odklad vykonatelnosti v záhlaví citovaných rozhodnutí.

Ústavní soud může podle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.

Podmínky citovaného ustanovení jsou podle názoru Ústavního soudu splněny, neboť výkon napadeného rozhodnutí se v daném případě jeví být závažným zásahem do základních práv stěžovatelky, přičemž s ohledem na prozatím nahlížený ústavněprávní kontext předmětné věci a z toho vyplývající procesní postup (nutnost vyžádat si vyjádření obecných soudů a eventuelně repliku stěžovatelky) není možno o ústavní stížnosti rozhodnout bezodkladně. Z tohoto důvodu Ústavní soud návrhu na odklad vykonatelnosti vyhověl, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. května 2010

Miloslav Výborný v.r.

předseda IV. senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru