Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3594/16 #1Nález ÚS ze dne 13.12.2016Pochybení soudu při posouzení včasnosti podání kasační stížnosti

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajJirsa Jaromír
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /právo na soudní přezkum rozhodnutí orgánu veřejné správy
právo na soudní a jinou právní ochranu /soudní rozhodn... více
Věcný rejstříkSprávní soudnictví
Datové schránky
Podání
lhůta/procesněprávní
kasace
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 244/83 SbNU 785
EcliECLI:CZ:US:2016:4.US.3594.16.1
Datum vyhlášení28.12.2016
Datum podání31.10.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 36 odst.2

Ostatní dotčené předpisy

150/2002 Sb., § 40 odst.3, § 106 odst.3

99/1963 Sb., § 57 odst.2


přidejte vlastní popisek

Analytická právní věta


K porušení práva účastníka řízení na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod vede postup Nejvyššího správního soudu, který odmítne kasační stížnost pro opožděné podání jejího doplnění, přestože bylo ve skutečnosti podáno včas.

Návrh a řízení před Ústavním soudem

Na návrh stěžovatele Jiřího Řeháka zrušil IV. senát Ústavního soudu nálezem ze dne 13. prosince 2016 v řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2016 č. j. 8 As 68/2016-43, a to pro rozpor s čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny.

Narativní část

Stěžovatel v ústavní stížnosti brojil proti usnesení Nejvyššího správního soudu, kterým byla odmítnuta jeho kasační stížnost pro její opožděné doplnění. Stěžovatel namítal, že doplnění kasační stížnosti bylo podáno včas, neboť 22. 5. 2016 byla neděle a lhůta tak ze zákona končila teprve v pondělí 23. 5. 2016; v tento den byla také kasační stížnost doplněna.

Odůvodnění nálezu Ústavního soudu

Ústavní soud z vyžádaného spisového materiálu zjistil, že Nejvyšší správní soud porušil právo stěžovatele na spravedlivý proces, neboť odmítl kasační stížnost pro opožděné podání jejího doplnění, přestože bylo ve skutečnosti podáno včas. Vycházel totiž z marného uplynutí lhůty podle výzvy soudu ke dni 22. 5. 2016, avšak přehlédl, že poslední den lhůty připadl na neděli a byl jím tak podle § 40 odst. 3 s. ř. s. teprve nejblíže následující pracovní den – tj. pondělí 23. 5. 2016, kdy byla kasační stížnost řádně doplněna. Tento omyl je zjevný ze spisové dokumentace a sám Nejvyšší správní soud jej ve svém vyjádření k ústavní stížnosti uznal a navrhl zrušení svého usnesení.

Ústavní soud proto z výše uvedených důvodů ústavní stížnosti stěžovatele vyhověl a napadené usnesení Nejvyššího správního soudu pro rozpor s čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny zrušil.

Soudcem zpravodajem v dané věci byl Jaromír Jirsa. Žádný ze soudců neuplatnil odlišné stanovisko.

IV.ÚS 3594/16 ze dne 13. 12. 2016

N 244/83 SbNU 785

Pochybení soudu při posouzení včasnosti podání kasační stížnosti

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Nález

Ústavního soudu - senátu složeného z předsedy senátu Jaromíra Jirsy (soudce zpravodaj) a soudců Jana Musila a Vladimíra Sládečka - ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. IV. ÚS 3594/16 ve věci ústavní stížnosti Jiřího Řeháka, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Tesákem, Ph.D., LL.M., advokátem, se sídlem v Brně, Jaselská 23, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2016 č. j. 8 As 68/2016-43, kterým byla pro opožděnost odmítnuta stěžovatelova kasační stížnost, za účasti Nejvyššího správního soudu jako účastníka řízení.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2016 č. j. 8 As 68/2016-43 se ruší, neboť jím bylo porušeno základní právo stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 24. 8. 2016 č. j. 8 As 68/2016-43 odmítl kasační stížnost stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 1. 2016 č. j. 41 A 64/2014-77. Dospěl k závěru, že kasační stížnost byla doplněna opožděně, neboť výzva byla stěžovateli doručena dne 22. 4. 2016, zákonná měsíční lhůta podle § 106 odst. 3 s. ř. s. tak uplynula 22. 5. 2016, avšak příslušné podání došlo soudu do datové schránky teprve dne 23. 5. 2016.

Proti usnesení Nejvyššího správního soudu se stěžovatel brání ústavní stížností doručenou dne 31. 10. 2016 a navrhuje, aby je Ústavní soud zrušil. Namítá zásah do práva na spravedlivý proces podle čl. 36 a navazujících ustanovení Listiny základních práv a svobod, který spatřuje v tom, že kasační stížnost byla odmítnuta pro její opožděné doplnění, které však bylo podáno včas, neboť 22. 5. 2016 byla neděle, a lhůta tak ze zákona končila teprve v pondělí 23. 5. 2016; v tento den byla kasační stížnost doplněna.

Nejvyšší správní soud ve vyjádření doručeném dne 18. 11. 2016 sdělil, že tvrzení stěžovatele odpovídají skutečnému průběhu řízení a navrhl, aby bylo ústavní stížnosti vyhověno; vyjádřil politování nad nastalým omylem. Krajský úřad Jihomoravského kraje jako žalovaný před správními soudy se podáním doručeným dne 22. 11. 2016 vzdal postavení vedlejšího účastníka řízení před Ústavním soudem. Stěžovatel podáním doručeným dne 30. 11. 2016 sdělil, že repliku neuplatňuje.

Ústavní stížnost byla podána včas, osobou oprávněnou a stěžovatel je v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu") zastoupen advokátem; rovněž není nepřípustná podle § 75 odst. 1 téhož zákona. K projednání věci Ústavní soud připojil spis Nejvyššího správního soudu vedený pod sp. zn. 8 As 68/2016; rozhodl bez nařízení ústního jednání, neboť v intencích § 44 věty první zákona o Ústavním soudu by od něj nebylo možno očekávat další objasnění věci.

Ústavnísoud je podle čl. 83 Ústavy soudním orgánem ochrany ústavnosti, není součástí soustavy obecných soudů. K zásahu do jejich rozhodovací činnosti je povolán výhradně, pokud z jejich strany došlo k porušení ústavně zaručených práv nebo svobod. K takovému pochybení v projednávané věci došlo, protože kasační stížnost byla odmítnuta z procesních důvodů, přestože k tomu nebyly splněny zákonné podmínky.

Nejvyšší správnísoud porušil právo stěžovatele na spravedlivý proces, neboť odmítl kasační stížnost pro opožděné podání jejího doplnění, přestože bylo ve skutečnosti podáno včas. Vycházel z marného uplynutí lhůty podle výzvy soudu ke dni 22. 5. 2016, avšak přehlédl, že poslední den lhůty připadl na neděli, a byl jím tak podle § 40 odst. 3 s. ř. s. teprve nejblíže následující pracovní den, tedy pondělí 23. 5. 2016, kdy byla kasační stížnost řádně doplněna. Tento omyl je zjevný ze spisové dokumentace a sám Nejvyšší správní soud jej uznal a navrhl zrušení svého usnesení.

Ústavnísoud proto ústavní stížnosti vyhověl a podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu vyslovil, že napadeným usnesením Nejvyššího správního soudu bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod. Současně podle § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu usnesení zrušil.

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru