Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3531/11 #1Usnesení ÚS ze dne 05.12.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/žaloba pro zmatečnost
Věcný rejstříkopravný prostředek - mimořádný
žaloba/pro zmatečnost
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.3531.11.1
Datum podání25.11.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 229 odst.4


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3531/11 ze dne 5. 12. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 5. 12. 2011 soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatele J. T., právně zastoupeného JUDr. Pavlem Čadrou, advokátem se sídlem Karlovo náměstí 30, Praha 2, o ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 58 Co 325/2011-564 ze dne 13. 7. 2011, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 25. 11. 2011 byl Ústavnímu soudu doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí Městského soudu v Praze (dále jen "městský soud").

Z obsahu ústavní stížnosti a z odůvodnění napadeného rozhodnutí Ústavní soud zjistil, že rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 (dále jen "obvodní soud") č. j. 4 C 263/99-532 ze dne 19. 1. 2011 byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti obchodní společnosti PURO-KLIMA, a. s., o náhradu mzdy a stěžovatel byl zavázán k náhradě nákladů řízení. Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel odvolání, které bylo usnesením městského soudu č. j. 58 Co 325/2011-564 ze dne 13. 7. 2011 odmítnuto s odůvodněním, že stěžovatel neuvedl v odvolání žádné odvolací důvody a tyto nedoplnil ani k příslušné výzvě ze strany obvodního soudu.

Dříve než mohl Ústavní soud přistoupit k věcnému projednání ústavní stížnosti, byl povinen zkoumat, zda tato splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti stanovené zákonem o Ústavním soudu.

Pojmovým znakem institutu ústavní stížnosti je její subsidiarita, jež se po formální stránce projevuje v požadavku předchozího vyčerpání všech procesních prostředků, které právní řád stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). S účinností od 1. 1. 2001 byl do českého právního řádu zařazen nový mimořádný opravný prostředek, a to žaloba pro zmatečnost. Dle § 229 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský soudní řád"), lze žalobou pro zmatečnost napadnout i pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo kterým bylo zastaveno odvolací řízení. Jestliže tedy stěžovatel podal ústavní stížnost proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo jeho odvolání dle § 211 a § 43 odst. 2 občanského soudního řádu odmítnuto, aniž by předtím využil institut žaloby pro zmatečnost, nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práv poskytoval (srov. stanovisko pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS-st. 26/08 ze dne 16. 12. 2008, dostupné na http://nalus.usoud.cz), a Ústavnímu soudu nezbylo než jeho ústavní stížnost odmítnout jako nepřípustnou dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu. Toliko pro úplnost Ústavní soud podotýká, že žalobu pro zmatečnost lze podat ve lhůtě 3 měsíců od doručení napadeného rozhodnutí, tzn., bylo-li předmětné usnesení městského soudu stěžovateli doručeno dne 27. 9. 2011, jak tvrdí v ústavní stížnosti, má stěžovatel v současné době lhůtu k podání tohoto opravného prostředku stále zachovánu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. prosince 2011

Michaela Židlická, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru