Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 35/99Usnesení ÚS ze dne 25.03.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkpravomoc
pokuta
EcliECLI:CZ:US:1999:4.US.35.99
Datum podání25.01.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 42, § 53


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 35/99 ze dne 25. 3. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti JUDr. B. G., zastoupeného JUDr. M. N., advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. ledna 1999, sp. zn. 22 Ca 412/98,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, která neobsahuje jakoukoliv ústavněprávní argumentaci, napadá stěžovatel zmíněné usnesení, kterým mu byla, jakožto právnímu zástupci navrhovatele, udělena pořádková pokuta, neboť stěžovatel ani přes urgenci nesplnil svoji povinnost dodat soudu potřebný počet stejnopisů a příloh tak, aby každý z účastníků dostal jeden stejnopis (§ 42 odst. 4 občanského soudního řádu) a tím nebylo možno pokračovat v řízení o přezkumu rozhodnutí správního orgánu. Současně krajský soud stanovil, že proti uvedenému usnesení není opravného prostředku. Stěžovatel k uvedené věci namítá, že se domnívá, že soud může ukládat příkazy toliko účastníkům a nikoliv jejich právním zástupcům, pro které je možnou sankcí toliko postih jejich klienty či Českou advokátní komorou. Dále své sankcionované jednání ospravedlňuje hospitalizací, o čemž přikládá doklady.

Ústavnísoud si vyžádal vyjádření a spis Krajského soudu v Ostravě, z nichž vyplývá, že k tomuto kroku soud přikročil pro absolutní ignoranci stěžovatele, který nereagoval na výzvu soudu, přestože ji obdržel ještě před svojí hospitalizací. Dále je ze spisu sp. zn. 22 Ca 412/98 zřejmé, že stěžovatel podal proti tomuto rozhodnutí dne 2. února 1999 odvolání a dále pak požádal Vrchní soud v Olomouci o prominutí lhůty k podání odvolání a o udělení pokynu okresnímu státnímu zástupci, aby trestně stíhal předsedkyni senátu JUDr. E. C.

S ohledem na skutečnost, že stěžovatel uplatnil prostřednictvím krajskéhosoudu opravný prostředek k Vrchnímu soudu v Olomouci, který dosud ve věci nerozhodl, je ústavní stížnost nepřípustná dle ustanovení § 75 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a proto ji Ústavní soud odmítl dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. e) zákona. Bude věcí Vrchního soudu v Olomouci posoudit, zda je či není přípustný opravný prostředek proti rozhodnutí správního senátu, které není rozhodnutím ve věci samé.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru