Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 35/21 #1Usnesení ÚS ze dne 20.04.2021

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 10
Soudce zpravodajŠámal Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2021:4.US.35.21.1
Datum podání06.01.2021
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 35/21 ze dne 20. 4. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Šámalem o ústavní stížnosti stěžovatele Martina Foltýna, bez právního zastoupení, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 24. září 2020 č. j. 46 C 399/2018-190, za účasti Obvodního soudu pro Prahu 10, jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí, přičemž tvrdí, že jím byla porušena základní práva zakotvená v čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 3 a 4, jakož i v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

2. Dříve, než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální náležitosti a procesní předpoklady jejího meritorního posouzení stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Přitom je třeba i zkoumat, zda podání splňuje náležitosti návrhu na zahájení řízení předepsané zákonem o Ústavním soudu. Nejsou-li tyto náležitosti a procesní předpoklady splněny, je stěžovatel zpravidla vyzván k odstranění vad v určené lhůtě.

3. Ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu fyzickým a právnickým osobám ukládá povinnost, aby byly v řízení před Ústavním soudem zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti. Podle § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu v plné moci k zastupování podle § 29 a § 30 odst. 1 téhož zákona musí být výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem.

4. Protože návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30 odst. 1, § 31 odst. 2, § 34 a § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. K odstranění vad stěžovateli stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Současně stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena náhradním způsobem (§ 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dne 8. 2. 2021 (zásilka byla připravena k vyzvednutí dne 29. 1. 2021, avšak stěžovatel si ji převzal až dne 11. 2. 2021) a od následujícího dne mu počala běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dnem 9. 3. 2021.

5. Dne 12. 3. 2021 byla Ústavnímu soudu doručena žádost stěžovatele o prodloužení lhůty k odstranění vad podání o dalších 30 dnů. Svoji žádost stěžovatel odůvodnil tím, že požádal Českou advokátní komoru o ustanovení advokáta pro zastupování v řízení před Ústavním soudem, která má na vyřízení jeho žádosti lhůtu 30 dnů. Přípisem ze dne 15. 3. 2021 Ústavní soud stěžovateli prodloužil lhůtu k odstranění vad podání do 15. 4. 2021. Uvedená zásilka byla doručována na adresu stěžovatelem uvedenou v ústavní stížnosti pro doručování písemností, avšak vrátila se Ústavnímu soudu zpět jako nedoručená.

6. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě i prodloužené lhůtě (do 15. 4. 2021) a ani po jejím uplynutí dosud neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. dubna 2021

Pavel Šámal v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru