Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3206/15 #1Usnesení ÚS ze dne 26.01.2016

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Ústí nad Labem
SOUD - OS Chomutov
Soudce zpravodajLichovník Tomáš
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2016:4.US.3206.15.1
Datum podání30.10.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3206/15 ze dne 26. 1. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci ústavní stížnosti Ing. Tomáše Valenty, zastoupeného JUDr. Ivanou Zamazalovou, advokátkou se sídlem Jiráskova 425, 431 11 Jirkov, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 22 Cdo 2156/2014-113 ze dne 28. 1. 2015, rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 10 Co 1128/2012-77 ze dne 15. 1. 2014 a rozsudku Okresního soudu v Chomutově č. j. 24 C 141/2011-49 ze dne 20. 4. 2012, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených soudních rozhodnutí, jimiž mělo dojít k porušení zejména základních práv uvedených v čl. 11 a čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud se návrhem zabýval nejprve z hlediska procesních podmínek jeho přijatelnosti, tedy zda vyhovuje požadavkům zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), na takový návrh kladeným, a dospěl k závěru, že ústavní stížnost je opožděná. Ústavní soud zjistil, že stěžovatel brojí proti výše uvedeným soudním aktům po uplynutí dvouměsíční lhůty stanovené k projednání ústavní stížnosti zákonem o Ústavním soudu (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu). Z vyžádaného spisu Okresního soudu v Chomutově vedeného pod sp. zn. 24 C 141/2011 Ústavní soud totiž zjistil, že rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva, tj. v daném případě v záhlaví citované usnesení Nejvyššího soudu o odmítnutí stěžovatelova dovolání coby mimořádného opravného prostředku, bylo doručeno právní zástupkyni stěžovatele do datové schránky dne 16. 2. 2015 (viz doručenka připojena k č. l. 115). Pakliže tedy byla ústavní stížnost podána až dne 30. 10. 2015, stalo se tak zjevně po uplynutí vzpomínané dvouměsíční lhůty. K tomu je třeba poznamenat, že Ústavní soud zmeškání zákonné lhůty k podání ústavní stížnosti prominout nemůže.

Za těchto okolností tudíž Ústavnímu soudu nezbylo, než aby návrh podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu pro opožděnost odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 26. ledna 2016

Tomáš Lichovník v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru