Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3168/16 #1Usnesení ÚS ze dne 18.05.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Hradec Králové
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuprocesní - odložení vykonatelnosti
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:4.US.3168.16.1
Datum podání21.09.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3168/16 ze dne 18. 5. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 18. května 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a soudců Jaromíra Jirsy a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci společné ústavní stížnosti stěžovatelů Ing. Vladimíra Šmakala a Naděždy Šmakalové, obou zastoupených JUDr. Richardem Čičkem, advokátem se sídlem v Praze 7, Milady Horákové 533/28, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2016 č. j. 33 Cdo 1607/2016-308 a proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 16. 12. 2015 č. j. 27 Co 414/2015-271, ve znění opravného usnesení ze dne 12. 1. 2016 č. j. 27 Co 414/2015-281, za účasti Nejvyššího soudu a Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích, jako účastníků řízení, o návrhu obou stěžovatelů na odložení vykonatelnosti, takto:

Vykonatelnost usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 6. 2016 č. j. 33 Cdo 1607/2016-308 a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 16. 12. 2015 č. j. 27 Co 414/2015-271, ve znění opravného usnesení ze dne 12. 1. 2016 č. j. 27 Co 414/2015-281, se odkládá do rozhodnutí Ústavního soudu o podané společné ústavní stížnosti.

Odůvodnění:

I.

Ve společné ústavní stížnosti ze dne 21. 9. 2016 se Ing. Vladimír Šmakal a Naděžda Šmakalová (dále jen "stěžovatelé") domáhali, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedená rozhodnutí civilních soudů vydaná v řízení o zaplacení částky 1 850 000 Kč s příslušenstvím, jimiž jim byla též uložena povinnost zaplatit vedlejšímu účastníkovi (synovi stěžovatelky, žalovanému) náklady řízení v celkové výši 254 100 Kč.

Stěžovatelé též navrhli, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost ústavní stížností napadených rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") a tvrdili, že jsou v důchodovém věku a povinnost k zaplacení nákladů přiznaných vedlejšímu účastníkovi představuje pro ně enormní zásah do jejich práva za situace, kdy v soudním řízení se toliko domáhali splnění povinnosti vedlejším účastníkem podle Dohody o narovnání, kterou uzavřeli v dobré víře s osobou jim blízkou a byli proto v důvodném očekávání zaplacení této částky. Lhůta k zaplacení nákladů řízení již uplynula a stěžovatelům tak bezprostředně hrozí nařízení exekuce pro případ, že tyto závazky nesplní. Stěžovatelé dále uvedli, že jsou důchodci s příjmem toliko z penze, bez vlastního bytového zázemí, přičemž byli soudem z velké části osvobozeni od povinnosti hradit soudní poplatek za žalobu.

Ústavní soud může podle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.

Podmínky citovaného ustanovení jsou podle názoru Ústavního soudu splněny. Odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem.

Proto Ústavní soud návrhu na odklad vykonatelností vyhověl, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. května 2017

Vladimír Sládeček v. r.

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru