Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3164/10 #1Usnesení ÚS ze dne 07.12.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Brno
SOUD - KS Brno
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.3164.10.1
Datum podání08.11.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3164/10 ze dne 7. 12. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou o ústavní stížnosti L. K., proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 6. dubna 2010 č. j. 252 C 147/2009-28 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. září 2010 sp. zn. 37 Co 362/2010, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 8. listopadu 2010, se stěžovatelka podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí pro porušení práva na řádné projednání věci a práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Z doručeného podání a připojené přílohy se zjišťuje, že Městský soud v Brně uložil stěžovatelce, rozsudkem napadeným ústavní stížností, na základě žaloby podané M. S. (dále jen "žalobce"), zaplatit žalobci částku 2 486,- Kč s přísl. z titulu nedoplatku vzniklému na základě smlouvy o přepravě nákladu. Stěžovatelka s rozhodnutím soudu nesouhlasila, neboť dle jejího názoru přestože si objednala dopravu v cenové relaci, která nepřesáhne 4 000,- Kč, žalobce ji fakturoval částku 5 985,70 Kč. Stěžovatelka se dožadovala napravení chyb jichž se dle jejího názoru soud prvního stupně dopustil v průběhu důkazního řízení a proto podala proti rozsudku městského soudu odvolání. Krajský soud v Brně jako soud odvolací usnesením, rovněž napadeným ústavní stížností, stěžovatelkou podané odvolání odmítl [§ 202 odst. 2 a § 218 písm. c) o. s. ř.] jako nepřípustné. Stěžovatelka v návrhu uvedla, že ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř. považuje za neústavní, neboť omezuje možnost napravení chyb, jichž se dopustil soud prvního stupně a navrhla zrušení vydaných rozhodnutí. Stěžovatelka současně požádala o přidělení bezplatného právního zástupce.

Návrh stěžovatelky nesplňoval náležitosti podle zákona o Ústavním soudu, zejména ustanovení § 30 odst. 1, dle jehož dikce fyzické osoby jako účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem. Ústavní soud proto vyzval dne 11. listopadu 2010 stěžovatelku k odstranění vad podání [§ 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu] ve lhůtě 20 dnů od doručení výzvy. Výzva, která byla stěžovatelce doručena dne 12. listopadu 2010 obsahovala i poučení o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti včetně informace, že Ústavní soud právní zástupce nepřiděluje ani neustanovuje s tím, že se lze v této věci obrátit na Českou advokátní komoru.

Stěžovatelka ve stanovené lhůtě podání nedoplnila a vady neodstranila. Lhůta k odstranění vad podání tak marně uplynula dne 2. prosince 2010.

Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené, návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu)

V Brně dne 7. prosince 2010

Vlasta Formánková

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru