Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3158/15 #1Usnesení ÚS ze dne 02.12.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 9
SOUD - OS Praha-západ
Soudce zpravodajJirsa Jaromír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:4.US.3158.15.1
Datum podání26.10.2015
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3158/15 ze dne 2. 12. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu Tomáše Rychteckého, bez právního zastoupení, ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 2 T 58/2014, a ve věci vedené u Okresního soudu Praha - západ, pod sp. zn. 14 T 7/2014, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 26. října 2015 návrh na vydání předběžného opatření podle § 80 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jímž se navrhovatel domáhal zastavení trestního řízení ve všech jeho věcech, (viz výše), do doby, než bude vyřešeno, zda rozhodující soudci jsou soudci zákonnými. Ve své věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 totiž podal námitku podjatosti příslušné soudkyně, přesto bylo nařízeno jednání na 27. října 2015, jemuž mělo jeho podání k Ústavnímu soudu zřejmě zamezit.

Ústavní soud se nejdříve zaměřil na formální náležitosti ústavní stížnosti. Podání bylo Ústavnímu soudu doručeno prostřednictvím datové schránky advokátky JUDr. Zuzany Baloghové, přičemž k věci byla přiložena substituční plná moc, kterou byla JUDr. Baloghová zmocněna k tomu, aby v právní věci navrhovatele vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 2 T 58/2014 zastupovala jeho obhájkyni Mgr. Moniku Pitlovou; JUDr. Baloghová substituci přijala. Dne 29. října 2015 byl Ústavnímu soudu doručen přípis, elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu, doplněný datovou zprávou následně dne 2. listopadu 2015 datovou. V něm navrhovatel prostřednictvím advokáta Mgr. Ing. Dalibora Rakouše požádal o prominutí zmeškání lhůt ve všech jeho věcech vedených u Ústavního soudu, a dále požádal, aby mu veškerá korespondence byla zasílána pro urychlení na jeho emailovou adresu; současně informoval Ústavní soud, že doručování na adresu bydliště je neúčinné a uvedl adresu novou.

Z podání nebylo patrné, jakého konkrétního zásahu Ústavního soudu se navrhovatel svým podáním domáhá a čím mělo dojít k zásahu do jeho práv (§ 72 zákona o Ústavním soudu). Proto byl navrhovatel dopisem ze dne 3. listopadu 2015 doručeným mu fikcí (vhozením do schránky) dne 18. listopadu 2015 vyzván k odstranění vad podání. Současně byl poučen, že musí být pro řízení před Ústavním soudem právně zastoupen na základě speciální plné moci (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a v téže věci může mít pouze jednoho právního zástupce (§ 29 zákona o Ústavním soudu). K odstranění vad byla navrhovateli stanovena lhůta v trvání 10 dnů od doručení výzvy a byl rovněž poučen, že neodstranění vad může mít za následek odmítnutí jeho podání.

S ohledem na pluralitu právních zástupců majících neupřesněný vztah k navrhovateli byla uvedená výzva zaslána na vědomí také všem třem výše zmíněným advokátům.

Jelikož do dnešního dne nedošlo k odstranění vad podání, nezbylo Ústavnímu soudu než podání navrhovatele pro tento důvod odmítnut dle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. prosince 2015

Jaromír Jirsa v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru