Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3147/11 #1Usnesení ÚS ze dne 22.11.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Hradec Králové
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkOdstoupení od smlouvy
pokuta/smluvní
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.3147.11.1
Datum podání20.10.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

40/1964 Sb., § 544, § 48, § 545


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3147/11 ze dne 22. 11. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 22. listopadu 2011 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného, soudců Vlasty Formánkové a Pavla Holländera ve věci navrhovatele AE s. r. o., se sídlem Brno, Charbulova 105, IČ 25559133, zastoupeného JUDr. Karlem Schellem, LL.M., advokátem se sídlem v Brně, Ambrožova 6, o ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. srpna 2011 sp. zn. 33 Cdo 1216/2010 a Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 5. listopadu 2009 č. j. 22 Co 341/2009-226, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal zrušení výše označených rozsudků s tím, že se jimi cítí dotčen v právech, zakotvených v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i v čl. 90 Ústavy České republiky. Uvedl, že Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích změnil dne 5. 11. 2009 rozhodnutí soudu I. stupně tak, že žalobu o uložení povinnosti žalovaným zaplatit mu smluvní pokutu ve výši 400.000,- Kč s příslušenstvím zamítl a rozhodl o nákladech řízení. Proti rozsudku odvolacího soudu podal dovolání, ve kterém vyjádřil přesvědčení, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci a vychází ze skutkového zjištění, jež nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování. Dále poukázal na smluvní ujednání mezi účastníky, z jehož obsahu vyplývá možnost požadovat po žalovaných smluvní pokutu a odstoupit od smlouvy, dojde-li k porušení smlouvy, s čímž žalovaní vyslovili souhlas, a také na jejich jednání, které bylo závažným porušením smluvních povinností. Proto jak k odstoupení od smlouvy tak k uplatnění práva na smluvní pokutu bylo přistoupeno oprávněně v souladu s ujednáním i s ustanoveními občanského zákona.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. S poukazem na učiněná skutková zjištění, na obsah účastníky uzavřené smlouvy, na znění § 544 a § 545, na § 39 a § 48 odst. 1, 2 občanského zákona, jakož i na svou citovanou judikaturu, Nejvyšší soud opodstatněně dovolání žalobce, nyní stěžovatele, zamítl, vyčerpávajícím způsobem a shodně s právním názorem odvolacího soudu odůvodnil závěr o absolutní neplatnosti ujednání o smluvní pokutě, obsažené v předmětné dohodě účastníků, dle které byl žalobcem nárok na ni uplatňován. Na uvedené odůvodnění lze v dalším odkázat.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné

V Brně dne 22. listopadu 2011

Miloslav Výborný

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru