Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3076/11 #1Usnesení ÚS ze dne 07.11.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - VS Olomouc
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.3076.11.1
Datum podání13.10.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

zákon; 99/1963 Sb.; občanský soudní řád; § 237/2/a

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 237 odst.2 písm.a


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3076/11 ze dne 7. 11. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci ústavní stížnosti H. V., zastoupené JUDr. Jiřím Bílkem, advokátem advokátní kanceláře se sídlem v Praze 4, Jeremenkova 102a, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 29 Cdo 597/2011-84 ze dne 30. března 2011 a proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č. j. 14 Cmo 178/2010-52 ze dne 18. srpna 2010, spojené s návrhem na zrušení ust. § 237 odst. 2 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 13. října 2011 ústavní stížnost, kterou stěžovatelka brojila proti v záhlaví citovaným rozhodnutím a se kterou spojila návrh na zrušení ust. § 237 odst. 2 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu

Dříve, než se Ústavní soud začne zabývat věcnou stránkou návrhu, přezkoumá, zda návrh splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení.

V případě stěžovatelky bylo tímto rozhodnutím v záhlaví citované usnesení Nejvyššího soudu. Z doručenky obsažené ve spise Krajského soudu v Brně sp. zn. 22 Cm 28/2009, který si Ústavní soud pro rozhodnutí o ústavní stížnosti vyžádal, vyplývá, že stěžovatelce, resp. jejímu zástupci JUDr. Bílkovi, bylo uvedené usnesení Nejvyššího soudu doručeno vhozením do schránky dne 10. srpna 2011. Lhůta k podání stížnosti tak počala běžet dne 11. srpna 2011, 60. den lhůty připadl na neděli dne 9. října, a proto posledním dnem lhůty k podání ústavní stížnosti bylo pondělí dne 10. října 2011.

Z doručené ústavní stížnosti Ústavní soud zjistil, že stěžovatelka podala ústavní stížnost k poštovní přepravě dne 11. října 2011. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Ústavní soud konstatuje, že se tak stalo po uplynutí 60 denní lhůty určené pro její podání.

Lhůta k podání ústavní stížnosti, podmiňující vedle dalších požadavků možnost jejího věcného projednání, je nepřekročitelná a marné uplynutí této lhůty zákon neumožňuje jakkoliv zhojit. Nic na věci nemůže změnit ani skutečnost, že stěžovatelka lhůtu k podání ústavní stížnosti promeškala o pouhý jeden den.

Za dané situace Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost soudkyní zpravodajkou podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 7. listopadu 2011

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru