Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 307/15 #1Usnesení ÚS ze dne 10.03.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 9
SOUDNÍ EXEKUTOR - Šumperk - Kubis Marcel
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:4.US.307.15.1
Datum podání02.02.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí jiné


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 307/15 ze dne 10. 3. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. Jany Hubené, bez právního zastoupení, směřující proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j. 73 EXE 1258/2014-44 ze dne 20. října 2014, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j. 73 EXE 1258/2014-10 ze dne 5. března 2014 a proti vyrozumění o zahájení exekuce soudního exekutora Exekutorského úřadu Šumperk Mgr. Marcela Kubise č. j. 139 EX 03672/14 ze dne 7. dubna 2014, a o návrhu na odklad vykonatelnosti ústavní stížností napadených rozhodnutí a o návrhu na projednání věci jako naléhavé, takto:

Ústavní stížnost a návrhy s ní spojené se odmítají.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 2. února 2015 ústavní stížnost, kterou se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j. 73 EXE 1258/2014-44 ze dne 20. října 2014, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j. 73 EXE 1258/2014-10 ze dne 5. března 2014 a vyrozumění o zahájení exekuce soudního exekutora Exekutorského úřadu Šumperk Mgr. Marcela Kubise č. j. 139 EX 03672/14 ze dne 7. dubna 2014. S ústavní stížností spojila stěžovatelka návrh na odklad vykonatelnosti ústavní stížností napadených rozhodnutí podle § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") a návrh na projednání věci jako naléhavé podle ust. § 39 zákona o Ústavním soudu.

Výše uvedená ústavní stížnost nesplňovala náležitost ústavní stížnosti stanovenou v ust. § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, když stěžovatelka nebyla právně zastoupena advokátem. Přitom na požadavku na zastoupení stěžovatele advokátem nemění nic ani skutečnost, že stěžovatel má sám právnické vzdělání (k tomu viz stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 21. května 1996, sp. zn. Pl. ÚS 1/96, dostupné na http://nalus.usoud.cz).

Vzhledem k uvedeným okolnostem byla stěžovatelka přípisem ze dne 11. února 2015 vyzvána, aby výše uvedenou vadu její ústavní stížnosti odstranila. K tomu jí byla stanovena lhůta v trvání 5 dnů od doručení této výzvy. Současně byla stěžovatelka poučena o tom, že na požadavku zastoupení stěžovatele advokátem nemění nic ani skutečnost, že stěžovatel má sám právnické vzdělání a dále o tom, že nebude-li v uvedené lhůtě vada její ústavní stížnosti odstraněna, bude tato ústavní stížnost podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta. Dále bylo stěžovatelce pro případ obtíží s obstaráním právního zástupce sděleno, že má v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, možnost obrátit se v této záležitosti na Českou advokátní komoru, Národní tř. 16, Praha.

Výzva k odstranění vad ústavní stížnosti ze dne 11. února 2015 byla stěžovatelce poté, co stěžovatelka nebyla dne 18. února 2015 zastihnuta poštovním doručovatelem a poté, co si zásilku obsahující uvedenou výzvu nevyzvedla v úložní době na poště, doručena dne 3. března 2015 vhozením do poštovní schránky. Lhůta k odstranění vad ústavní stížnosti tak počala stěžovatelce běžet dne 4. března 2015 a skončila uplynutím dne 9. března 2015. Stěžovatelka však ve stanovené lhůtě, ani do okamžiku rozhodnutí Ústavního soudu, vady její ústavní stížnosti neodstranila, ani na výzvu již nikterak, např. žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti, nereagovala.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené ústavní stížnost odmítnout, stejně jako návrhy na odklad vykonatelnosti ústavní stížností napadených rozhodnutí a na projednání věci jako naléhavé, které akcesoricky osud odmítané ústavní stížnosti sdílejí.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. března 2015

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru