Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3046/16 #1Usnesení ÚS ze dne 07.04.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Plzeň-město
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:4.US.3046.16.1
Datum podání12.09.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3046/16 ze dne 7. 4. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 7. dubna 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu pana Michala Budeciuse, zastoupeného Mgr. Václavou Burianovou, advokátkou se sídlem Nerudova 5, 301 00 Plzeň, proti usnesení Okresního soudu Plzeň - město ze dne 7. července 2016 sp. zn. 73 Nc 4668/2007, za účasti Okresního soudu Plzeň - město, jako účastníka řízení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Vlastnoručně sepsaným návrhem ze dne 10. září 2016, doručeným Ústavnímu soudu dne 12. září 2016, Michal Budecius (dále jen "stěžovatel") navrhl, jak plyne z obsahu návrhu, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedené rozhodnutí Okresního soudu Plzeň - město, jímž byl potvrzen příkaz k úhradě nákladů exekuce JUDr. Zdeňka Zítky ze dne 15. června 2016 č. j. 108 EX 05396/07-100. Dne 15. 9. 2016 byla Ústavnímu soudu doručena plná moc, vystavená dne 12. 9. 2016 pro advokátku Mgr. Václavu Burianovou.

Vzhledem k tomu, že podání stěžovatele neobsahovalo zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") stanovené náležitosti, byla právní zástupkyně stěžovatele dopisem ze dne 27. 9. 2016, vyzvána k odstranění vad a byla jí stanovena lhůta 10 dnů od doručení výzvy s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut.

Právní zástupkyně na tuto výzvu k odstranění vad reagovala přípisem doručeným Ústavnímu soudu dne 4. 10. 2016, k němuž přiložila napadené rozhodnutí okresního soudu, avšak jí sepsanou ústavní stížnost Ústavnímu soudu nezaslala.

Ústavní soud konstatuje, že přes výzvu a poučení mu právní zástupkyně stěžovatele do dnešního dne nezaslala žádný návrh, který by bylo možno považovat za řádně podanou ústavní stížnost. K podání stěžovatele ze dne 10. 9. 2016 a ze dne 23. 11. 2016 (v němž je dodatečně napadáno též usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 11. 2015 č. j. 64 Co 446/2015-230 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2016 č. j. 20 Cdo 2413/2016-254) Ústavní soud nemohl přihlédnout, neboť nebylo sepsáno advokátem.

Ústavní soud tudíž konstatuje, že lhůta stanovená stěžovateli k odstranění vad podání marně uplynula. Proto mu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2017

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru