Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 303/06Usnesení ÚS ze dne 26.06.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkSprávní soudnictví
poplatek/soudní
EcliECLI:CZ:US:2006:4.US.303.06
Datum podání25.05.2006
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

150/2002 Sb., § 104 odst.3 písm.b, § 46 odst.1

549/1991 Sb., § 9


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 303/06 ze dne 26. 6. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 26. června 2006 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného, soudců Pavla Holländera a Michaely Židlické ve věci navrhovatele Ing. Z. K., zastoupeného JUDr. Jiřím Mazalem, advokátem se sídlem Národní svobody 26, 397 01 Písek, o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. února 2006 č. j. 5 As 15/2005-47 a usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. února 2006 č. j. 5 As 2/2006-50, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Včas podanou, jakož i z pohledu ostatních zákonných náležitostí formálně bezvadnou ústavní stížností napadl stěžovatel v záhlaví uvedená rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Prvým z nich došlo k odmítnutí kasační stížnosti stěžovatele a R. K. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. listopadu 2004 č. j. 10 Ca 237/2004-14a, jímž byli jmenovaní vyzváni k úhradě soudního poplatku. Nejvyšší správní soud zde vyšel z toho, že jde o rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení, tudíž takové, vůči němuž zákon samotný nepřípustnost kasační stížnost předjímá [§ 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s.]. Druhým z označených rozhodnutí potom Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost stěžovatele a R. K. směřující do usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. prosince 2004 č. j. 10 Ca 237/2004-16 (o zastavení řízení), když zjistil, že usnesením téhož soudu č. j. 10 Ca 237/2004-21 bylo 17. prosince 2004 předmětné rozhodnutí (pro zaplacení soudního poplatku před nabytím jeho právní moci) zrušeno, pročež neodstranitelný nedostatek podmínky řízení takto promítl do výroku svého usnesení [§ 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.].

Stěžovatel obsáhle polemizoval s důvody uvedenými v předmětných usneseních Nejvyššího správníhosoudu, přičemž tvrdil dotčení ve svých ústavně zaručených právech zakotvených v hlavě páté Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, v návaznosti na což se domáhal jejich kasace.

Ústavnísoud neshledal porušení namítaných ústavních práv stěžovatele, když na shora naznačené rozhodovací důvody blíže rozvedené v napadených usneseních postačí pro stručnost v podrobnostech odkázat. Proto posléze rozhodl, jak ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. června 2006

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru