Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 3013/18 #1Usnesení ÚS ze dne 20.11.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Cheb
Soudce zpravodajFilip Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:4.US.3013.18.1
Datum podání07.09.2018
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 3013/18 ze dne 20. 11. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. B., t. č. Věznice Plzeň, zastoupeného Mgr. Andreou Kadlecovou, advokátkou, sídlem 5. května 163, Sokolov, proti postupu Okresního soudu v Chebu v trestní věci sp. zn. 2 T 10/2018, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel, který se na Ústavní soud obrátil podáním doručeným dne 7. 9. 2018 a označeným jako "žaloba proti rozsudku Okresního soudu Cheb", byl dopisem, který mu byl doručen dne 13. 9. 2018, vyzván k odstranění vad podání, spočívajících v nesplnění požadavků na takové podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

2. Tyto vady spočívaly v tom, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem na základě plné moci podle § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, v nepřiložení kopie rozhodnutí podle § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu a v nejasnosti podání stran toho, čeho se stěžovatel domáhá, jak to vyžaduje § 34 zákona o Ústavním soudu. K odstranění těchto vad byla stěžovateli stanovena lhůta 60 dnů a stěžovatel byl současně poučen o následcích jejího nedodržení.

3. Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 25. 10. 2018 byla Ústavnímu soudu předložena plná moc, podle níž stěžovatele v řízení o ústavní stížnosti zastupuje advokátka Mgr. Andrea Kadlecová. Ta současně požádala Ústavní soud o zaslání kopie stěžovatelova původního návrhu. Této žádosti Ústavní soud vyhověl.

4. Dne 30. 10. 2018 stěžovatelova právní zástupkyně nahlížela do spisu u Ústavního soudu.

5. Lhůta daná stěžovateli k odstranění všech vad podání uplynula dne 13. 11. 2018, aniž by byly uvedené vady napraveny, zejména nebyl Ústavnímu soudu doručen kvalifikovaně napsaný návrh na zahájení řízení.

6. Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě (ale ani do dnešního dne) napraveny, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. listopadu 2018

Jan Filip v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru