Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2993/11 #2Usnesení ÚS ze dne 08.11.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 2
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.2993.11.2
Datum podání06.10.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2993/11 ze dne 8. 11. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 8. listopadu 2011 ve věci navrhovatele V. R., o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 5. 2011 č. j. 23 Cdo 3648/2009-148, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 1. 2009 č. j. 15 Co 507/2008-124 a Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 4. 2008 č. j. 20 C 108/2005-109, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, který své podání označil jako ústavní stížnost proti rozhodnutí a usnesení soudu I. a II. stupně a soudu dovolacího, k návrhu připojil usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 5. 2011 č. j. 23 Cdo 3648/2009-148, na němž bylo vyznačeno jeho přijetí dne 5. 8. 2011.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně práva poskytuje, když takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podán po lhůtě k tomu stanovené [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3, § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a záznamu o předání návrhu k doručení u České pošty bylo zjištěno, že usnesení dovolacího soudu, u kterého navrhovatel uplatnil poslední procesní prostředek k ochraně svého tvrzeného práva, stěžovatel obdržel dne 5. 8. 2011, ústavní stížnost podal dne 5. 10. 2011. Vzhledem k tomu, že lhůta 60 dnů od doručení předmětného usnesení uplynula již dnem 4. 10. 2011 a stěžovatel podal svůj návrh až 5. 10. 2011, učinil tak po lhůtě k tomu stanovené.

Pro výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2011

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru