Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2967/10 #1Usnesení ÚS ze dne 22.11.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Praha
SOUD - OS Rakovník
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.2967.10.1
Datum podání15.10.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2967/10 ze dne 22. 11. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu JUDr. J. Š. a M. Š., oba bez právního zastoupení, směřujícího proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 20 Cdo 477/2010-89 ze dne 26. května 2010, proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 20 Co 402/2009-35 ze dne 16. září 2009 a proti usnesení Okresního soudu v Rakovníku č. j. 26 Nc 2373/2009-14 ze dne 5. února 2009 takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 15. října 2010 návrh, kterým navrhovatelé brojili proti v záhlaví citovaným rozhodnutím a jejich vydání předcházejícímu postupu obecných soudů.

Výše uvedený návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť navrhovatelé nebyli právně zastoupeni advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedené okolnosti byli navrhovatelé přípisy ze dne 26. října 2010 vyzváni, aby vadu návrhu odstranili. K tomu jim byla stanovena lhůta v trvání 15 dnů od doručení uvedené výzvy. Navrhovatelé byli současně poučeni, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jejich návrhu odstraněny, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut. Navrhovatelům bylo též sděleno, že v případě obtíží s obstaráním právního zástupce mají v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, možnost obrátit se v této záležitosti na Českou advokátní komoru, jejíž adresa jim byla poskytnuta.

Z doručenky je zřejmé, že oba navrhovatelé převzali výzvu Ústavního soudu dne 29. října 2010 a den následující, tedy dne 30. října 2010, jim počala běžet lhůta pro odstranění vad návrhu, která skončila dne 15. listopadu 2010. Navrhovatelé však ve stanovené lhůtě, ani do okamžiku rozhodnutí Ústavního soudu, vady návrhu neodstranili, ani na výzvu nikterak, například žádostí o prodloužení této lhůty, nereagovali.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímu soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Vzhledem k tomu, že navrhovatelé vady podání ve stanovené lhůtě neodstranili, nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 22. listopadu 2010

Vlasta Formánková

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru