Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 296/98Usnesení ÚS ze dne 28.12.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajZarembová Eva
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
Věcný rejstříkSmlouva
právní úkon/obsah
EcliECLI:CZ:US:1998:4.US.296.98
Datum podání29.06.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

40/1964 Sb., § 38 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 296/98 ze dne 28. 12. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA IV.ÚS 296/98

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti Dr. K.T., zastoupeného JUDr. J.S., proti rozsudku Městského soudu v Praze, čj. 20 Co 72/97-108, ze dne 17. 4. 1997, takto:

Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění :

Stěžovatel se svou ústavní stížností, Ústavnímu soudu osobně podanou dne 29. 6. 1998, domáhá z důvodů tam podrobně uvedených zrušení shora označeného rozsudku Městského soudil v Praze pro jeho rozpor s čl. 11 a 36 Listiny základních práv a svobod, přitom zároveň v odůvodnění ústavní stížnosti uvádí, že v době doručování uvedeného rozsudku již nebyl právně zastoupen, doručení dle § 49 o.s.ř. nepřicházelo v úvahu a on sám rozsudek převzal až 1. 5. 1998.

Ústavní soud zjistil z obsahu spisu Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. 26 C 36/95, že rozsudkem uvedeného soudu, čj. 26 C 36/95-76, ze dne 30. 10. 1996, byla zamítnuta žaloba stěžovatele, jíž se domáhal určení, že kupní smlouva uzavřená dne 7. 11. 1980 mezi K.T. a žalovanými J. a K.N., týkající se domu čp. 807 se stavební parcelou č. 915, zapsaných na LV č. 47 pro k.ú. S., obec P., u Katastrálního úřadu P., je neplatná. Tento rozsudek z podnětu odvolání stěžovatele přezkoumával Městský soud v Praze, který jej ústavní stížností napadeným rozsudkem potvrdil. V době vydání tohoto rozsudku a jeho doručování (stejně tak jako v řízení před soudem l. stupně, s výjimkou krátkého období na počátku řízení), byl stěžovatel zastoupen JUDr. V.T., a to na základě plné moci ze dne 5. 6. 1995 udělené pro celé řízení (§ 28 odst. 1, 2 o.s.ř.). Tomuto zástupci byl také napadený rozsudek doručen do vlastních rukou dne 17. 6. 1997, a téhož dne nabyl právní noci, přitom do uvedeného data

2 IV. ÚS 296/98

není ve spise žádný doklad o tom, že by došlo k odvolání plné moci stěžovatelem či k její výpovědi zástupcem (§ 28 odst. 3 o.s.ř.). Stěžovatel teprve ve svém podání, jímž žádal o

vrácení příloh uvádí, že "nemá pobyt v České republice, ani právního zástupce", toto podání je však datováno dnem 28. 10. 1997 a Obvodnímu soudu pro Prahu 1 došlo 5. 11. 1997, tedy již poté, co napadený rozsudek nabyl právní moci.

Za uvedeného stavu počala tedy stěžovateli běžet zákonná 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti proti shora označenému rozsudku již dnem jeho právní moci, tj. dnem 17. 6. 1997 (§ 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění platném do 8. 5. 1998). Jestliže tedy stěžovatel podal ústavní stížnost teprve dne 29. 6. 1998, stalo se tak po uplynutí lhůty pro její podání zákonem stanovené, a proto musela být podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnuta.

V Brně dne 28. prosince 1998

JUDr. Eva Zarembová

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru