Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2959/18 #1Usnesení ÚS ze dne 18.09.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
SOUD - OS Šumperk
Soudce zpravodajFilip Jan
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:4.US.2959.18.1
Datum podání03.09.2018
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2959/18 ze dne 18. 9. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Jana Filipa (soudce zpravodaje) a Jaromíra Jirsy o ústavní stížnosti stěžovatele L. H., zastoupeného JUDr. Bc. Stanislavem Brunckem, Ph.D., advokátem, sídlem Benešova 628/12, Brno, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. května 2018 č. j. 56 Co 5/2018-763 a rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 11. října 2017 č. j. 40 P 317/2014-582, 13 P a Nc 54/2015, za účasti Krajského soudu v Ostravě a Okresního soudu v Šumperku, jako účastníků řízení, a 1. nezletilého N. H. a 2. nezletilého A. H. a 3. H. C. L. C., jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Nezletilým N. H. a A. H., se ustanovuje pro zastupování v řízení o ústavní stížnosti opatrovníkem městská část Praha 1.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel (dále též "otec") se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") domáhá zrušení shora uvedených soudních rozhodnutí, neboť má za to, že jimi byla porušena základní práva vedlejších účastníků 1. a 2. (dále též "nezletilí") dle čl. 3 a čl. 12 Úmluvy o právech dítěte a dále byla porušena práva stěžovatele dle čl. 10 odst. 2, čl. 32 odst. 4 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a právo stěžovatele dle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

2. Okresní soud v Šumperku (dále jen "okresní soud") rozhodl napadeným rozsudkem v řízení o úpravu rodičovské odpovědnosti a výživného pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství rodičů tak, že výrokem I bodem 1 se nezletilí svěřují do péče matky, otec je povinen platit výživné s účinností od vykonatelnosti tohoto rozsudku na nezletilého N. částkou 2 500 Kč měsíčně a na nezletilého A. částkou 2 200 Kč měsíčně k rukám vedlejší účastnice 3. (dále též "matka"), vždy každého prvého dne toho kterého měsíce předem, a že výživné splatné od vykonatelnosti tohoto rozsudku do prvého dne měsíce následujícího je otec povinen zaplatit k rukám matky do tří dnů od doručení rozsudku povinnému. Dále okresní soud rozhodl výrokem I bodem 2, že na dobu po rozvodu manželství rodičů se nezletilí ponechávají v péči matky. Otec je povinen platit výživné na nezletilého N. částkou 2 500 Kč měsíčně a na nezletilého A. částkou 2 200 Kč měsíčně, s účinností od právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství rodičů, vždy každého prvého dne toho kterého měsíce předem k rukám matky. Výživné splatné od právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství rodičů do prvého dne měsíce následujícího, je otec povinen zaplatit k rukám matky, do tří dnů od právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství rodičů. Okresní soud pak stanovil, že rozsudek ve výroku I bodech 1 a 2 je předběžně vykonatelný. Výrokem II napadeného rozsudku okresní soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, výrokem III, že otec je povinen zaplatit na nákladech řízení České republice, na účet okresního soudu částku 34 554 Kč, do šesti měsíců od právní moci tohoto rozsudku, přičemž ve zbytku (odměna tlumočnici) náklady řízení platí stát a konečně výrokem IV napadeného rozsudku okresní soud rozhodl, že zahajuje řízení dle § 13 a § 466 písm. d) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zvláštních řízeních soudních"), o úpravu styku otce s nezletilými.

3. Krajský soud v Ostravě (dále jen "krajský soud") rozhodl napadeným rozsudkem tak, že rozsudek okresního soudu ve výrocích o úpravě péče o nezletilé pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství rodičů se ve výroku I potvrzuje (výrok I). Ve výrocích o úpravě výživného se rozsudek okresního soudu ve výroku I mění takto: Otec je povinen s účinností od 1. 6. 2018 nadále platit vždy 1. dne v měsíci předem k rukám matky na výživu nezletilého N. částku 2 500 Kč měsíčně a nezletilého A. částku 2 200 Kč měsíčně. Částky výživného dospělé do konce měsíce, ve kterém bude rozsudek odvolacího soudu otci doručen, je otec povinen zaplatit k rukám matky do tří dnů od data jeho doručení. Stejná úprava výživného ve prospěch nezletilého N. a nezletilého A. bude platit rovněž pro dobu po rozvodu manželství rodičů (výrok II). Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů za řízení před okresním soudem a v odvolacím řízení (výrok III). Česká republika nemá právo na náhradu nákladů za řízení před okresním soudem (výrok IV).

4. Dle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními § 469 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních a § 892 odst. 3 a § 943 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže-li dítě (z důvodů kolize zájmů v řízení) zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí.

5. V řízení o ústavní stížnosti mají nezletilí N. a A. H. postavení vedlejších účastníků řízení a jejich zákonní zástupci, otec (jako stěžovatel) a matka (jako vedlejší účastnice 3.), jsou rovněž účastníky řízení. Protože by mohlo dojít ke střetu jejich zájmů, bylo nutno ustanovit nezletilým kolizního opatrovníka. Ústavní soud proto rozhodl usnesením tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. září 2018

Jan Musil v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru