Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2940/10 #1Usnesení ÚS ze dne 16.11.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 1
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.2940.10.1
Datum podání12.10.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2940/10 ze dne 16. 11. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu R. N., bez právního zastoupení, směřující proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1, zřejmě, sp. zn. 4 T 46/2008, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil se svým podáním, označeným jako ústavní stížnost, podle které se Obvodní soud pro Prahu 1 řídí jinými zákony, než Obvodní soud pro Prahu 5.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Nesplňovalo podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Navrhovatel rovněž nepředložil stejnopis rozhodnutí o posledním opravném prostředku (§ 72 odst. 6 zákon o Ústavním soudu) a z podání dále nebylo patrno, kdy mu byla doručena napadená rozhodnutí (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu). Rozhodnutí nebylo Ústavnímu soudu doručeno v příslušném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Proto byl navrhovatel, dopisem ze dne 20. října 2010, doručeným mu dne 22. října 2010, vyzván, aby vady podání odstranil a k tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů od doručení výzvy. Současně mu bylo poskytnuto poučení o náležitostech ústavní stížnosti. Dále byl navrhovatel poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude jeho podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Dne 11. listopadu 2010 uplynula stanovené lhůta k odstranění vad podání, aniž by Ústavnímu soudu byla navrhovatelem doručena jakákoliv písemnost. Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímu soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil, a není ani patrné, že by vynaložil odpovídající snahu k jejich odstranění, nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. listopadu 2010

JUDr. Vlasta Formánková

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru