Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2922/16 #1Usnesení ÚS ze dne 11.01.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - NSS
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výroku 
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:4.US.2922.16.1
Datum podání31.08.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2922/16 ze dne 11. 1. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 11. ledna 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu FVE Dubčany s. r. o., se sídlem v Praze 5, U Habeše 800/11, IČ: 28913221, bez právního zastoupení, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. června 2016 č. j. 4 Afs 115/2016-28, a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. dubna 2016 č. j. 3 Af 32/2013-44, za účasti 1) Nejvyššího správního soudu, a 2) Městského soudu v Praze, jako účastníků řízení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 31. srpna 2016 se FVE Dubčany s. r. o. (dále jen "stěžovatelka") domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů, neboť má za to, že jimi byla porušena její ústavněprávně garantovaná základní práva a svobody.

V konkrétní rovině stěžovatelka namítá porušení práva vlastnit majetek podle článku 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny, jakož i porušení článku 2 odst. 3 a článku 4 odst. 1 Listiny a článku 2 odst. 4 Ústavy České republiky.

Vzhledem k tomu, že návrh stěžovatelky neobsahoval zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") stanovené náležitosti, byla stěžovatelka dopisem ze dne 2. prosince 2016 č. j. IV. ÚS 2922/16-15 (doručení do datové schránky vykázáno dne 5. prosince 2016), vyzvána k odstranění nedostatku povinného právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem, k čemuž jí byla stanovena lhůta 30 dnů od okamžiku doručení výzvy, s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut.

Ústavní soud nemohl přehlédnout, že k návrhu stěžovatelka přiložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení před Ústavním soudem v jiné věci, vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 2944/15 (v níž Ústavní soud ústavní stížnost stěžovatelky, obsahující totožné námitky jako současný návrh, odmítl jako zjevně neopodstatněnou).

Ústavní soud je nucen konstatovat, že přes výzvu a poučení mu stěžovatelka do dnešního dne nezaslala plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení před Ústavním soudem, přičemž lhůta stanovená stěžovatelce k odstranění této vady podání marně uplynula. Proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. ledna 2017

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru