Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 292/04Usnesení ÚS ze dne 07.10.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele - § 43/1/c)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříklegitimace/aktivní
Nájem
EcliECLI:CZ:US:2004:4.US.292.04
Datum podání26.08.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 120, § 157 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 292/04 ze dne 7. 10. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci stěžovatele JUDr. R. K. o ústavní stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 6. 2004, č. j. 20 Co 320/2004-80, ve spojení s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 2. 3. 2004, č. j. 25 C 41/2003-61, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ústavnímu soudu byl dne 26. 8. 2004 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, podaný jménem obchodní společnosti Politických vězňů 19 project, s.r.o. V návrhu je požadováno zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů s odůvodněním, že jimi bylo neoprávněně zasaženo do ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod) a dále nebyly při jejich vydání respektovány čl. 90 a čl. 95 Ústavy ČR.

Ústavní soud zkoumal, zda byla stížnost podána včas a zda jsou splněny i další formální náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a naznal, že ústavní stížnost byla podána někým zjevně neoprávněným.

K tomuto závěru vedla Ústavní soud skutečnost, že ústavní stížnost byla podepsána pouze JUDr. R. K. přičemž z obsahu podání nikterak nevyplynulo, že by byl oprávněn ve smyslu § 31 zákona o Ústavním soudu jednat jménem obchodní společnosti Politických vězňů 19 project, s.r.o, neboť k návrhu nebyla přiložena plná moc opravňující JUDr. K. k zastupování před Ústavním soudem.

V ústavní stížnosti bylo uvedeno, že plná moc bude zaslána dodatečně s odůvodněním, že jednatel společnosti Politických vězňů 19 project, s.r.o., se nacházel v době podání návrhu v zahraničí. Ústavní soud tedy stanovil lhůtu pro dodatečné zaslání plné moci v délce trvání 15 dnů, jež marně uplynula dne 27. 9. 2004, a to bez toho, že by Ústavnímu soudu byla plná moc doručena nebo její existence jinak prokázána. Za těchto okolností Ústavnímu soudu nezbývá než nahlížet na ústavní stížnost tak, že ji podal svým jménem JUDr. R. K.

Dle § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu může ústavní stížnost podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci, bylo porušeno její ústavně zaručené základní právo nebo svoboda. Z rozhodnutí, které bylo k návrhu přiloženo, je zřejmé, že JUDr. R. K. nebyl účastníkem řízení, v němž byly vydány rozsudky, proti nimž ústavní stížnost směřuje, a není tedy oprávněn proti těmto rozhodnutím podat ústavní stížnost.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavnímu soudu nezbývá než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. 10. 2004

JUDr. Michaela Židlická

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru