Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2909/16 #1Usnesení ÚS ze dne 03.11.2016

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Ostrava
SOUD - OS Vsetín
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2016:4.US.2909.16.1
Datum podání30.08.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2909/16 ze dne 3. 11. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 3. listopadu 2016 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Josefa Blažka, zastoupeného JUDr. Josefem Červinkou, advokátem se sídlem 756 04 Nový Hrozenkov 843, proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. května 2016 č. j. 22 Cdo 348/2016-446, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. listopadu 2015 č. j. 8 Co 287/2015-420 a proti rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 5. června 2015 č. j. 11 C 62/2012-378, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

V podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 30. 8. 2016 a doplněném po výzvě Ústavního soudu dne 23. 9. 2016, napadá navrhovatel všechna v záhlaví usnesení označená rozhodnutí.

Ústavní soud si vyžádal k ověření splnění podmínky včasnosti návrhu zapůjčení spisu Okresního soudu ve Vsetíně sp. zn. 11 C 62/2012.

Podle dodejky založené na č. l. 448 soudního spisu bylo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. května 2016 č. j. 22 Cdo 348/2016-446 doručeno právnímu zástupci navrhovatele do jeho datové schránky dne 28. 6. 2016.

Z ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") vyplývá, že ústavní stížnost lze podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Podle ustanovení § 72 odst. 4 citovaného zákona lze podat ústavní stížnost proti předchozímu rozhodnutí o procesním prostředku k ochraně práva, které bylo mimořádným opravným prostředkem napadeno, ve lhůtě dvou měsíců od doručení takového rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku v případě, byl-li mimořádný opravný prostředek orgánem, který o něm rozhoduje, odmítnut jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení.

Předmětný návrh byl dodán Ústavnímu soudu jako datová zpráva dne 30. 8. 2016 v odpoledních hodinách. Z výše uvedeného vyplývá, že podaný návrh je opožděný, neboť lhůta dvou měsíců k jeho podání marně uplynula dne 29. 8. 2016 (konec lhůty připadl na den 28. 8. 2016, kterým však byla neděle, proto se za konec lhůty k podání ústavní stížnosti považuje nejbližší pracovní den, tj. pondělí dne 29. 8. 2016).

Z výše uvedeného důvodu, aniž by se Ústavní soud mohl zabývat meritem návrhu, byl nucen tento návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, neboť byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. listopadu 2016

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru